тъканна банка за съхранение на стволови клетки, биохеленика

Член на Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България (АТБУКБ)

Защо печелим доверие?

Защо печелим доверие?

Всяка компания, която държи изключително много на предлагането на качествени услуги, се грижи да печели доверие чрез международните сертификати, които получава. Ние знаем, че за вас, родителите, е изключително важно, тъканната банка, на която ще се доверите, да бъде надеждна, международно призната, да предлага не само качество, но и да изгражда стандарт в съхранението на стволови клетки. Това е причината тук да покажем и нашите сертификати, удостоверения и разрешителни, с които гарантираме, че ние можем да бъдем добър партньор в грижата за здравето на вашето дете!

 

Разрешение № 3/07.09.2015 издадено от Изпълнителната агенция по трансплантация към Министерството на здравеопазването.

 

Удостоверение № 7326 от 19.05.2015 г. издадено от Столична Регионална Здравна Инспекция гр. София, удостоверяващо че "Тъканна Банка Биохеленика България" ЕООД е регистрирано като лечебно заведение, с предмет на дейност - вземане, изследване, транспортиране, предоставяне, етикиране на тъкани и клетки с медицински цели.

 

Сертификат от AABB (Американска асоциация на кръвните банки) – международна организация с нестопанска цел, в която участват лица и институции, ангажирани в областта на трансфузионната медицина и клетъчните терапии. Сдружението е ангажирано с подобряване на здравето чрез разработване на стандарти, акредитация и обучителни програми, насочени към оптимизиране лечението на пациентите, донорство и безопасност на процедурите. В ААВВ членуват близо 2000 интитуции и 8000 физически лица, включително лекари, учени, изследователи, администратори, медицински технолози и други доставчици на здравни услуги. Членовете са разположени в повече от 80 държави. Биохеленика е акредитирана с международен сертификат от ААВВ, съгласно изискванията на приложимите стандарти за дейностите по преработка и съхранение на кръв от пъпна връв. Акредитацията не е задължителна, но тя дава право съхранените стволови клетки да се отпускат и прилагат във всяко едно лечебно заведение по света.

 

Удостовеpение № 297926, издадено от Комисия за защита на личните данни. Като Компания, която оперира с личните данни, но и със стволови клетки, ние гарантираме, че предоставената ни информация ще бъде стриктно пазена и няма да бъде разгласявана или предавана на трети лица. 

 

 Удостоверение за одобрение на системата за управление на качеството на Акционерно дружество Biohellenika, град Солун, Гърция. Одобрено от Lloyd’s Register Quality Assurance, съгласно стандарти за Системи за контрол на качеството BS EN ISO 9001:2015

 

 

GMP сертификат, удостоверяващ приложението на добрите практики в събирането, преработката и съхранението на стволови клетки. 

 

Удостоверение за акредитация № 410-4 от Национална система за акредитация Сертификатът е издаден от Националната система за акредитация на Гърция като компетентна национална институция за контрол на дружествата за биотехнологии и тъканните банки в съответствие с Европейската директива № 2006/17/ЕО. В изпълнение на разпоредбите на Закон номер 3066/2002 на гръцкото правителство лабораториите на дружество Biohellenika напълно съответстват на най-високите стандарти съгласно ISO 15189:2007

 

 

 

 

 

 

Анекс G 1/16 към Удостоверение за акредитация № 410-4 от Национална система за акредитация

 

Удостоверение за акредитация № 618 от Национална система за акредитация. Сертификатът е издаден от Националната система за акредитация на Гърция като компетентна национална институция за контрол на дружествата за биотехнологии и тъканните банки в съответствие с Европейската директива № 2006/17/ЕО. В изпълнение на разпоредбите на Закон номер 3066/2002 на гръцкото правителство лабораториите на дружество Biohellenika напълно съответстват на най-високите стандарти съгласно ISO 15189:2007

 

Анекс G 1/2 към Удостоверение за акредитация № 618 от Национална система за акредитация

 

 

 

 

СЕРТИФИКАТ издаден от международно бюро „БиЕсАр Инженерно Бюро” на Компания за стволови клетки Биохеленика, с който се потвърждава, че същата успешно е получила Квалификация за чисти помещения и вентилация. Помещенията отговарят на изискванията в съответствие с действащите указания и европейски стандарти - DIN EN ISO 14644-3 и VDI 2083.

 

Патент № 1007483 "Система за съхранение на биологични проби в интегрално приложените крио-ампули".

 

Патент № 1007490 "Метод за изолация на мезенхимни стволови клетки от цялата дължина на пъпната връв".

 

Всички наши Удостоверения, Сертификати и Разрешителни можете да разгледате в нашия представителен офис в гр. София, бул. Гоце Делчев 57, ет.1.

 

Запознайте се и с услугите, които предлагаме!

Имате още въпроси, попитайте ни ТУК!