видове стволови клетки

Член на Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България (АТБУКБ)

Видове стволови клетки

Видове стволови клетки

Клетките в тялото имат специфични цели, но стволовите клетки са клетки, които все още нямат специфична роля и могат да се преобразуват във почти всяка необходима клетка.

Стволовите клетки са недиференцирани клетки, които могат да се превърнат в специфични клетки, тъй като тялото се нуждае от тях.

 

Учените и лекарите се интересуват от стволови клетки, тъй като те помагат да се обясни как работят някои функции на тялото. Стволовите клетки също се прилагат за лечение на някои заболявания, които в момента нямат лек.

 

Стволови клетки при възрастни

 

Тялото на човека съдържа стволови клетки през целия живот. То може да ги използва, когато има нужда от тях.

 

Също така наречени тъканно-специфични или соматични стволови клетки, стволовите клетки на възрастни съществуват в цялото тяло от момента на развитие на ембриона.

 

Тези клетки са в неспецифично състояние, но са по-специализирани от ембрионалните стволови клетки. Те остават в това състояние, докато тялото се нуждае от тях за определена цел, например за възстановяване на кожа или мускул.

 

През целия живот тялото постоянно обновява тъканите си. В някои части на тялото, например в червата и костния мозък, стволовите клетки редовно се разделят, за да произведат нови телесни тъкани за поддържане на живота и възстановяване.

 

Стволовите клетки присъстват в различни видове тъкани. Учените са ги открили в тъканите на:

 

- мозъкът

- костният мозък

- кръвта и кръвоносните съдове

- скелетните мускули

- кожата

- черният дроб

 

Но те не са нито в такова количество, нито в такова качество като ембрионалните стволови клетки. Не могат и да бъдат извлечени, така както по време на раждането от кръвта на пъпната връв, от самата пъпна връв и от плацентата.

 

Стволовите клетки при възрастните са в такова количество, което помага на здрав организъм да се възстанови от прекарано леко заболяване, операция или травма, например – рана на кожата, възстановяване на черния дроб след увреждане и операция и т.н.

 

Ембрионални стволови клетки

 

Когато сперматозоидите оплождат яйцеклетки, тези клетки се комбинират, за да образуват една клетка, наречена зигота.

 

Тази едноклетъчна зигота започва да се дели, образувайки 2, 4, 8, 16 клетки и така нататък. Сега е ембрион.

 

Ембрионалните стволови клетки могат да се диференцират в повече видове клетки от възрастните стволови клетки.

 

 

Хемопоетични /хематопоетични/ стволови клетки

 

Хемопоетичните стволови клетки (ХСК) са отговорни за производството и попълването на всички видове кръвни клетки по време на целия живот на организма. Генерирани по време на ембрионалното развитие, ХСК преминават през различни анатомични ниши, където те се увеличават преди колонизиране в костния мозък, където ще пребивават по време на живота. Хемопоетичните стволови клетки се използват за лечение на злокачествени заболявания чрез автоложна или алогенна трансплантация.

 

Хемопоетични стволови клетки се извлиат от умбиликалната кръв /кръвта в пъпната връв/ и от костния мозък.

 

В слуай на нужда от трансплантация, не се извличат стволови клетки от собствения ни костен мозък за автоложна интервенция, а се търси подходящ донор.

 

Мезенхимни стволови клетки

 

Мезенхимните стволови клетки (МСК) идват от съединителната тъкан или стромата, която обгражда органите на тялото и други тъкани.

 

Учените са използвали мезенхимни стволови клетки, за да създадат нови телесни тъкани, като кост, хрущял и мастни клетки. Един ден те могат да играят роля в решаването на широк кръг от здравни проблеми.

 

Индуцирани плурипотентни стволови клетки

 

Учените ги създават в лаборатория, използвайки клетки на кожата и други тъканно-специфични клетки. Тези клетки се държат по подобен начин на ембрионални стволови клетки, така че те могат да бъдат полезни за разработване на набор от терапии.

 

Необходими са обаче повече изследвания и развитие.

 

За да отглеждат стволови клетки, учените първо извличат проби от възрастни тъкани или ембрион. След това те поставят тези клетки в контролирана култура, където ще се разделят и възпроизвеждат, но не се специализират допълнително.

 

Стволовите клетки, които се делят и възпроизвеждат в контролирана култура, се наричат линия на стволови клетки.

 

Изследователите управляват и споделят линии от стволови клетки за различни цели. Те могат да стимулират стволовите клетки да се специализират по определен начин. Този процес е известен като насочена диференциация.

 

Досега е било по-лесно да се отглеждат голям брой ембрионални стволови клетки от възрастните стволови клетки. Учените обаче напредват с двата типа клетки.

 

Видове стволови клетки

 

Изследователите категоризират стволовите клетки според техния потенциал да се диференцират в други видове клетки.

 

Ембрионалните стволови клетки са най-мощни, тъй като тяхната работа е да се превърнат във всеки тип клетка в тялото.

 

Класификацията на видовете стволови клетки включва:

 

Тотипотентни: Тези стволови клетки могат да се диференцират във всички възможни типове клетки. Първите няколко клетки, които се появяват, като зигота, започва да се делят, са тотипотентни.

 

Плурипотентни: Тези клетки могат да се превърнат в почти всяка клетка. Клетките от ранния ембрион са плурипотентни.

 

Мултипотентни: Тези клетки могат да се диференцират в тясно свързано семейство от клетки. Възрастните хематопоетични стволови клетки, например, могат да станат червени и бели кръвни клетки или тромбоцити.

 

Олигопотентни: Те могат да се диференцират в няколко различни типа клетки. Възрастните лимфоидни или миелоидни стволови клетки могат да направят това.

 

Унипотентни: Те могат да произвеждат само клетки от един вид, който е техен собствен тип. Въпреки това, те все още са стволови клетки, защото могат да се обновяват. Примерите включват възрастни мускулни стволови клетки.

 


 

Какво лекуват стволовите клетки

Процедура по съхранение на стволови клетки

Услуги по съхранение на стволови клетки