съхранение на стволови клетки при раждане, тъканна банка биохеленика

Член на Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България (АТБУКБ)

Важни въпроси преди сключване на договор

Важни въпроси преди сключване на договор

Преди да вземете решение, е важно да получите отговори на следните въпроси:

1. Ако вашият лекар ви насочи към конкретно дружество за съхранение на стволови клетки, попитайте го поради каква причина ви го препоръчва.

2. Поискайте да видите акредитациите и сертификатите на дружеството.

3. Попитайте къде се осъществяват обработката, качественият контрол и съхранението на пробите. Поискайте да посетите криобанката. Някои дружества не разполагат със свои лаборатории и изпращат пробите в други дружества.

4. Попитайте къде се обявяват и кои са точните адреси на лабораториите за криосъхранение!

5. Попитайте дали лекаря, който извършва вземането на биологичния материал е обучен и сертифициран от Тъканната банка и от ИАТ! 

6. Попитайте как се организира транспорта на взетите стволови клетки до лабораторията на Тъканата банка! Гарантирана ли е сигурността им при 
транспортиране и до колко часа от раждането се реализира?

7. Попитайте дали са прилагани за лечение стволови клетки, които са съхранени от съответното дружество за трансплантация и какъв е резултатът.

8. Попитайте какво ще се случи при условие, че някоя от пробите е „заразена” или не са изолирани достатъчен брой витални стволови клетки.
 
9. Попитайте какви мерки са взети, за да се осигури съхранението на пробите, в случай че дружеството спре да функционира.

10. Поискайте и проучете договора за съхранение на стволови клетки поне десет дни преди да го подпишете.

Ние ще ви информираме отговорно за всичко, което е необходимо да знаете, преди да вземете решение да съхраните стволови клетки.

 

Имате още въпроси, попитайте ни ТУК!