съхранение на стволови клетки при раждане, тъканна банка биохеленика
Надеждната европейска банка за стволови клетки

Важни въпроси преди сключване на договор

Важни въпроси преди сключване на договор

Преди да вземете решение, е важно да получите отговори на следните въпроси:

1. Ако вашият лекар ви насочи към конкретно дружество за съхранение на стволови клетки, попитайте го поради каква причина ви го препоръчва.

2. Поискайте да видите акредитациите и сертификатите на дружеството.

3. Попитайте къде се осъществяват обработката, качественият контрол и съхранението на пробите. Поискайте да посетите криобанката. Някои дружества не разполагат със свои лаборатории и изпращат пробите в други дружества.

4. Попитайте къде се обявяват и кои са точните адреси на лабораториите за криосъхранение!

5. Попитайте дали лекаря, който извършва вземането на биологичния материал е обучен и сертифициран от Тъканната банка и от ИАТ! 

6. Попитайте как се организира транспорта на взетите стволови клетки до лабораторията на Тъканата банка! Гарантирана ли е сигурността им при 
транспортиране и до колко часа от раждането се реализира?

7. Попитайте дали са прилагани за лечение стволови клетки, които са съхранени от съответното дружество за трансплантация и какъв е резултатът.

8. Попитайте какво ще се случи при условие, че някоя от пробите е „заразена” или не са изолирани достатъчен брой витални стволови клетки.
 
9. Попитайте какви мерки са взети, за да се осигури съхранението на пробите, в случай че дружеството спре да функционира.

10. Поискайте и проучете договора за съхранение на стволови клетки поне десет дни преди да го подпишете.

Ние ще ви информираме отговорно за всичко, което е необходимо да знаете, преди да вземете решение да съхраните стволови клетки.

 

Имате още въпроси, попитайте ни ТУК!