vcels, съхранение на стволови клетки, тъканна банка

Член на Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България (АТБУКБ)

VSELs клетки

VSELs клетки

Бъдете информирани за най-иновативната услуга, която Тъканна банка Биохеленика предлага - съхранение на най-примитивните клетки, съдържащи се в кръвта на пъпната връв (т.нар. VSELs клетки - много малки ембрионални клетки като стволовите клетки). До този момент, поради техния малък размер не е било възможно да бъде събрана тази популация. По този начин децата днес ще имат предимство пред по-възрастните си поколения. Биохеленика за пореден път постигна своя връх и оправда доверието на своите клиенти.

 

1. Какво представляват VSELs и откъде могат да бъдат изолирани?

VSELs са уникални стволови клетки, с които е наситена кръвта на пъпната връв. Те са изключително малки по своя размер и с това се обяснява причината до сега да не е въведена биoтeхнология за тяхното изолиране и използване.

VSELs остават в кръвта след първоначалното събиране на хематопоетични стволови клетки. Тяхното изолиране продължава в лабораторна среда и преминава през още 3 етапа, докато се отделят, съберат и замразят т.нар. VSELs (много малки ембрионални клетки като стволовите клетки).

VSELs са най-примитивните клетки, по-примитивни от хематопоетичните и могат да възстановят хематопоетични, както и клетките на всеки орган от човешкото тяло.

 

2. От къде идват VSELs?

По време на вътреутробното формиране на органите, започва тяхното изграждане от обособени популации от VSELs клетки. Така, че смело можем да твърдим, че кръвта от пъпната връв е наситена с примитивни клетки предназначени за формирането на всеки човешки орган.

 

3. Сходни ли са VSELs с хематопоетичните и мезенхимни клетки? Могат ли да се прилагат, заместват и функционират както тях?

VSELs са различни клетки, те не са нито хематопоетични, нито мезенхимни, като по своя произход са още по-първични. VSELs могат да се трансформират и в двата типа стволови клетки.

 

4. Каква е ползата от терапията с VSELs?

Ползата от VSELs е, че от тях може да бъде създадена специфична клетъчна линия за всеки орган, като например черен дроб. В случай на увреждане на черния дроб директно се инжектира клетъчна линия от VSELs, която възстановява и подобрява нормалното му функциониране. По този начин се избягва трансплантация на органи и се свежда до минимум риска от отхвърляне на донорския орган. Основната приложимост на тези клетъчни линии е възстановяване на органи, а не трансплантация. Чрез тази биотехнология значително се намалява смъртността, заболеваемостта и недостига на органи при животоспасяващи трансплантации.

 

5. Как да си осигуря VSELs?

 

VSELs се предоставят от Тъканна банка Биохеленика в допълнение към всяка една от услугите по съхранение на стволови клетки, взети при раждане:

CORD BLOOD - Позиция А - Съхранение на стволови клетки от кръв на пъпна връв;

CORD BLOOD + TISSUE - Позиция В - Съхранение на стволови клетки от кръвта на пъпната връв и цялата дължина на пъпната връв /около 50 см./ Крио-съхранението на стволови клетки от цялата дължима на пъпната връв е също уникален способ, предлаган от Биохеленика;

CORD BLOOD + PLACENTA - Позиция С - Съхранение на стволови клетки от кръвта на пъпната връв и плацентата. Крио-съхранението на стволови клетки от плацентата гарантира допълнително количество от ценните хемопоетични стволови клетки в кръвта;

CORD BLOOD + TISSUE + PLACENTA - Позиция D - Съхранение на стволови клетки от кръвта на пъпната връв, цялата дължина на пъпната връв /около 50 см./ и плацентата.

Децата, които имат съхранени стволови клетки при раждането, ще живеят по-спокойно в продължение на много години и ще имат по-добра възможна алтернатива за справяне с възникнал здравен проблем.