тъканна банка за съхранение на стволови клетки, биохеленика

Член на Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България (АТБУКБ)

Стволовите клетки не са преносители на болест

Стволовите клетки не са преносители на болест

Стволовите клетки не са преносители на болест. В много редки случаи те могат да съдържат пролевкемични клонинги (клетъчни популации), които не означават болест, но предразположение за болест и се установяват с метода на полимеразната верижна реакция в реално време - PCR.

В частните банки, каквато е Биохеленика, се прави анализ при преработката на стволовите клетки и при наличие на такива клонинги се предоставя информацията на родителите. 

Ракът, както и левкемията, се проявяват след една поредица от мутации в клетките, които окончателно достигат до канцерогенеза. За проявата на левкемия се изисква поне две последователни мутации. Първата мутация за изявяване на левкемията довежда до създаването и пускане в кръвообращението на пролевкемични клонинги - клетъчни популации (предразположение). Ако мутацията се случи в първите етапи на развитието на ембриона преди раждането на детето, тогава в кръвта на пъпната връв ще циркулират и пролевкемични клонинги (клетъчни популации). От 100 случая на деца с пролевкемични клонинги, само едно дете ще премине към втората мутация и ще развие левкемия. Пролевкемичните клонинги в останалите деца постепенно се унищожават от отбранителната (защитната) система и окончателно изчезват от кръвообращението. За деца на по-голяма възраст или за възрастни хора не се поставя въпрос за търсене на пролевкемични клетъчни популации. Дори хипотетично при раждане на дете с пролевкемични клетъчни популации е минало голям интервал от време от раждането до проявата на болестта и автоложна трансплантация ще даде на болния поне още толкова време на преживяване без страх от смъртоносната болест, която често предизвиква алогенния трансплантант. 
Освен това гените, които са отговорни или съществуват съвместно с проявата на левкемията, са известни и едно изследване на самите стволови клетки по метода на RT-PCR, ще доведе до откриването на патологични гени и ще реши проблема за ползването на собствените клетки на детето.

За съжаление в публичните банки не се прави проверка за съществуването на пролевкемични клетъчни популации в стволовите клетки на донора (предразположение), както и не се прави проверка за хромозомни аномалии. Ако пролевкемичните клетъчни популации са действително опасни ще предизвикат у детето, което е дарило стволовите клетки разболяване и вместо един болен от левкемия ние ще имаме двама болни - този, който е дарил стволовите клетки и този, който ги е получил като лечение, но в последствие е развил левкемия. Освен това, въз основа на същата логика, за тези проби, които се предоставят от неизвестен донор, би трябвало публичната банка да реализира проверка за евентуално пренасяне на наследствени болести. Икономическата стойност обаче на тази проверка би била неприемлива за функционирането на една публична банка.
Тъй като при публичното съхранение пробите се пазят анонимно, е невъзможно да се намери и да се отхвърли една проба, ако донорът е проявил левкемия. От друга страна, тази информация може и да не достигне никога до публичната банка.

 

Имате още въпроси, попитайте ни ТУК!