тъканна банка биохеленика, кръв от пъпна връв, съхранение на стволови клетки

Член на Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България (АТБУКБ)

Развитие в лечението на деца с аутизъм

Развитие в лечението на деца с аутизъм

Вече е налице и поредното одобрение в клиничните проучвания в САЩ за лечение на аутизъм при деца чрез приложение на стволови клетки от кръв от пъпна връв. Изследването е проведено в Клиниката по детска неврология  в Сакраменто - САЩ и включва деца с аутизъм, чиито родители са имали предвидливостта да съхранят стволови клетки от кръв от пъпна връв по време тяхното раждане.

На всеки 88 раждания в САЩ се ражда дете, което се причислява към аутистичния спектър, с  поведенчески разстройства в своята дейност, движения и комуникация с околната среда. Първата фаза на това проучването включва 30 деца на възраст между 2-7 години, страдащи от аутизъм, които ще бъдат лекувани със своите собствени стволови клетки, съхранявани до сега в частни тъканни банки. Шест месеца по-късно, родителите трябва да попълнят специален въпросник, в който да посочат резултатите от общото разстройство, какъв напредък са постигнали децата в еволюцията на речта и тяхната общителност.

Етиологията на аутизмът не е напълно разкрита и вероятно е многофакторна. Аутизъмът е психично заболяване, което засяга развитието на мозъка, а оттам и поведението на детето. Заболяването води до  унищожаване на нервните клетки и капилярите на мозъка, като клиничните изпитания водят до доказателства, че след приложението на  кръвни стволови клетки има благоприятстващо въздействие върху хода на болестта.

Кръвта от пъпната връв съдържа стволови клетки, които могат да се развиват като глиални клетки (т.нар. глиални клетки или невроглия са част от нервната тъкан), а също и като ангиогенни клетки. Но най-богатия източник и в най-големи количества от тях обаче могат да бъдат получени от кръвта от плацентата.

Резултатите от приложението на стволовите клетки в мозъка се очаква да стане ясно в интервал от 6-12 месеца след приложението им. Глиалните клетки служат за възстановяване на повредените нервни клетки, следователно и на синапсите между тях, докато ангиогенните създават малки плавателни съдове, които подобряват перфузията и снабдяват мозъка с кислород.

Друга възможна причина за аутизъм е липсата на синапси между нервните клетки. В този случай стволовите клетки от кръвта на пъпната връв могат да възстановят дефицита от синапси. Тук резултатите ще бъдат видими в рамките на няколко седмици.

Третата и най-разпространена теория е, че аутизмът се дължи на имунологични причини, които водят до хронично възпаление и разрушаване на нервните клетки. Въз основа на теорията, че мезенхимните стволови клетки имат силен терапевтичен ефект в Атина в педиатричната детска хирургична клиника е в ход подобен проект с помощта на мезенхимни стволови клетки от мастна тъкан. Тези процедури са винаги автоложни, т.е. стволовите клетки идват от едно и също дете. Резултатите от това приложение до момента показват, че много деца са се подобрили поведенчески и говорно, в сравнение с предишното си състояние. Нито едно дете не е показало усложнения или влошаване. В най-скоро време се очакват окончателните резултати и тяхното публикуване.

Резултатите от тези изследвания ще покажат на практика, кои са най-подходящият вид клетки за лечение (хемопоетични или мезенхимни) в зависимост от причината довела до аутизъм.

Ако причината е съдова малформация и унищожаването на нервните клетки поради лоша оксигенация, то най-подходящите клетки в този случай ще бъдат хемопоетичните.

Ако аутизъм се дължи на имунно заболяване, тогава подходящия тип клетки ще се окажат мезенхимни стволови клетки.

Причините за аутизмът ще бъдат разглеждани многократно и за в бъдеще, като учените могат да достигнат в своите постижения и до едновременното приложение на хемопоетични и мезенхимни стволови клетки за неговото лечение.

И двата вида стволови клетки са били използвани в продължение на много години, безопасно и без странични ефекти, когато те идват от едно и също лице и когато те са била обработени в лаборатории при стерилни условия с гарантирано качество.

Тъй като диагноза за аутизъм се поставя до 2-3 години след раждането, само деца, чиито родители са били далновидни, да замразят ценните стволови клетки по време на раждането могат да се възползват от тези лечения.

Кузи Колиаку

Професор по медицина