размножаване на съхранените стволови клетки, тъканна банка биохеленика

Член на Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България (АТБУКБ)

Размножаване на съхранените стволови клетки

Размножаване на съхранените стволови клетки

В наши дни много изследователски института по цял свят работят, за да могат стволовите клетки да се размножават в клетъчни посявки. Кръвта от пъпната връв съдържа поне две популации стволови клетки: стволови кръвотворни клетки и тотипотентни клетки, които могат да се преобразуват в костни, сухожилни, мускулни, нервни и чернодробни клетки, както и клетки от островчетата на панкреаса. Първичните кръвотворни стволови клетки представляват зрялата популация и притежават граница за три клетъчни деления преди да достигнат до отпадане. Останалата популация се изявява повече като незряла и стволовите клетки могат да се делят до 40 пъти, без да проявят атипични клетки или белези на клетъчна диференциация. Поради тази причина клетъчната популация днес не се използва за увеличаване на броя на кръвотворните стволови клетки и за лечението на левкемията, а може да се използва за незрялата клетъчна популация на стволови клетки от пъпната връв, което се използва в терапията на органи.
Дружество Biohellenikа прилага специален метод за обработката на плацентата с цел да вземе максималния наличен брой стволови клетки по естествен начин, без да се изисква клетъчно размножаване.

Имате още въпроси, попитайте ни ТУК!

=========================================================================================================

Предимствата на Биохеленика

Коя е Тъканна банка Биохеленика?

Процедура