регенеративна медицина, тъканна банка за съхранение на стволови клетки биохеленика

Член на Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България (АТБУКБ)

Разликите между публичните и частните тъканни банки

Разликите между публичните и частните тъканни банки

В публичните банки се пазят стволови клетки с цел трансплантацията им на тъканно съвместими пациенти, които страдат от злокачествени заболявания на кръвотворната система. Те не са предназначени за ползване и за приложение в регенеративната медицина (изграждане на органи). Вземането на кръв от пъпната връв с цел пазенето й в публична банка става в определени болници. Една част от кръвта се използва за анализ на типа на тъканната съвместимост на детето. Тъй като поради разбираеми причини типът на тъканната съвместимост представлява един вид строго секретна лична информация. Клетките се пазят и се класифицират въз основа на този тип, независимо от името на донора. 

В частните банки за съхранение стволовите клетки се класифицират съгласно самоличността на донора, тъй като са предназначени за ползване изключително и само от детето и неговото семейство. Така те са на прякото разположение на семейството, когато то има нужда от тях. В този случай не се разрешава да се правят изследвания за тъканната съвместимост, освен  ако не бъде поискано такова от самото дете или от неговия лекуващ лекар.

Съхранението на стволови клетки в публична банка стимулира доброто на обществото като цяло за това, че стволовите клетки са на разположение на този, който има най-голяма нужда от тях. От друга гледна точка, частното съхранение дава възможност човек да съхранява стволови клетки за своето дете или семейство и това представлява за него единствена  възможност. Това е нещо като застраховка-живот, не само в случай, че някой член на семейството развие някаква болест, която днес вече се лекува с трансплантация на стволови клетки, но и за бъдещето, за болести, които сега се намират в етап на клинични проучвания, като например диабет, дисеминирана склероза и церебрална (мозъчна) парализа. Тези болести, както и повечето приложения, в бъдеще изискват стволови клетки на самия болен и в тези случаи публичното съхранение на стволови клетки не може да помогне.

 

Имате още въпроси, попитайте ни ТУК!