процедура по събиране и съхраняване на стволови клетки, раждане, тъканна банка

Член на Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България (АТБУКБ)

Процедура по събиране на стволови клетки

Процедура по събиране на стволови клетки

 

 

Уважаеми родители,

Поздравяваме Ви за решението да съхраните стволови клетки за Вашето дете, които в бъдеще могат да бъдат животоспасяващи за всеки един член от семейството. 
Заповядайте на лична среща, където ще получите медицинска и правна консултация относно стъпките, процедурите и всичко онова, което Ви притеснява и вълнува.

 

 

Най-общо процедурата по съхранение на стволови клетки в процеса на раждане протича по следния ред:

1. Подписване на договор! Добре е да знаете, че договорът е „отворен” и без да се нарушават основните принципи на договорното начало, ние сме отворени за препоръки от Ваша страна. Той влиза в сила след извършено плащане на първа вноска, съгласно условията от неговото приложение. Бъдещите майки се задължават да представят актуални вирусологични изследвания.

2. С подписването на договора се определя и Вашият отговорен лекар, който ще присъства по време на раждането, на който се предава кръвният сет с Вашия уникален индификационен код и който ще е на Ваше разположение 24 часа в денонощието.

3. В момента на раждането отговорният Ви лекар има за задача да събере максимално бързо биологичния материал, да попълни нужните протоколи, да го опакова и етикетира.

4. Незабавно след това взетия биологичен материал се транспортира чрез специализиран сухопътен транспорт до лабораторията в гр. Солун, където започва същинската преработка и извличане на стволовите клетки.

5. В срок до 15 работни дни след раждането родителите получават медицински епикриза, с подробни данни за извършените действия, резултати за качествен контрол и преброяване на клетките, хемопоетични и мезенхимни, използвайки текущ метод за клетъчно броене. 

6. Изолираните стволови клетки, се съхраняват в лабораторията в гр. Солун в т.нар. крио-ампули за период от 20 години.

7. Получавате и Сертификат за успешно крио-съхранение на стволовите клетки, с точен адрес и телефони за контакт с лабораторията в Гърция.

8. След изтичане на този 20-годишен срок, Вашето дете ще е вече пълнолетно и само може да вземе решение какво да направи със собствените си стволови клетки!


Пожелаваме Ви никога да не ги използвате, но винаги е по-добре да ги имаме и да не ни потрябват, отколкото да ги нямаме, а да се нуждаем най-много от тях!

Имате още въпроси, попитайте ни ТУК!