процедура по събиране и съхраняване на стволови клетки, раждане, тъканна банка
Надеждната европейска банка за стволови клетки

Процедура по събиране на стволови клетки

Процедура по събиране на стволови клетки

 

 

Уважаеми родители,

Поздравяваме Ви за решението да съхраните стволови клетки за Вашето дете, които в бъдеще могат да бъдат животоспасяващи за всеки един член от семейството. 
Заповядайте на лична среща, където ще получите медицинска и правна консултация относно стъпките, процедурите и всичко онова, което Ви притеснява и вълнува.

 

 

Най-общо процедурата по съхранение на стволови клетки в процеса на раждане протича по следния ред:

1. Подписване на договор! Добре е да знаете, че договорът е „отворен” и без да се нарушават основните принципи на договорното начало, ние сме отворени за препоръки от Ваша страна. Той влиза в сила след извършено плащане на първа вноска, съгласно условията от неговото приложение. Бъдещите майки се задължават да представят актуални вирусологични изследвания.

2. С подписването на договора се определя и Вашият отговорен лекар, който ще присъства по време на раждането, на който се предава кръвният сет с Вашия уникален индификационен код и който ще е на Ваше разположение 24 часа в денонощието.

3. В момента на раждането отговорният Ви лекар има за задача да събере максимално бързо биологичния материал, да попълни нужните протоколи, да го опакова и етикетира.

4. Незабавно след това взетия биологичен материал се транспортира чрез специализиран сухопътен транспорт до лабораторията в гр. Солун, където започва същинската преработка и извличане на стволовите клетки.

5. В срок до 15 работни дни след раждането родителите получават медицински епикриза, с подробни данни за извършените действия, резултати за качествен контрол и преброяване на клетките, хемопоетични и мезенхимни, използвайки текущ метод за клетъчно броене. 

6. Изолираните стволови клетки, се съхраняват в лабораторията в гр. Солун в т.нар. крио-ампули за период от 20 години.

7. Получавате и Сертификат за успешно крио-съхранение на стволовите клетки, с точен адрес и телефони за контакт с лабораторията в Гърция.

8. След изтичане на този 20-годишен срок, Вашето дете ще е вече пълнолетно и само може да вземе решение какво да направи със собствените си стволови клетки!


Пожелаваме Ви никога да не ги използвате, но винаги е по-добре да ги имаме и да не ни потрябват, отколкото да ги нямаме, а да се нуждаем най-много от тях!

Имате още въпроси, попитайте ни ТУК!