биохеленика, съхранение на стволови кетки при раждане, кръв от пъпна връв

Член на Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България (АТБУКБ)

Проф. Колякос с диплом за цялостен принос

Проф. Колякос с диплом за цялостен принос

Проф. Джордж Колякос - управител на Тъканна банка Биохеленика, беше удостоен с Почетен диплом за цялостен принос в областта на приложението на стволовите клетки в пластичната и естетична хирургия, по време на ІІ-та Национална конференция по пластична, реконструктивна и естетична хирургия, гр. Правец.

Проф. Колиакос представи методика и резултати от приложението на стволовите клетки, изолирани от мастна тъкан за клетъчно подмладяване при травми и обезобразяване на лицето, възстановяване на опадали коси и активизиране израстването на нова коса при алопеция, увеличаване на бюста, както и приложение след радикална мастектомия.