Предварителни изследвания на кръвта на детето за правилно съхранение и ефективната употреба, тъканна банка за съхранение на стволови клетки биохеленика

Член на Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България (АТБУКБ)

Предварителни изследвания на кръвта на детето

Предварителни изследвания на кръвта на детето

За да могат стволовите клетки, които ще бъдат съхранени, да бъдат използвани в бъдеще, въз основа на международно определените предписания и стандарти е необходимо да се направят изследвания за конкретни вирусогенни инфекции и контрол за присъствие на бактерии. Вирусологичният контрол касае изследванията за търсене на вируси и те са:

1. Търсене на вируса на хепатит В
2. Търсене на вируса на хепатит С.
3. Търсене на вируса на AIDS (HIV1, HIV2)

Тези изследвания трябва да се направят на кръвта от пъпната връв на детето, а не на кръвта на майката, тъй като кръвта на пъпната връв е тази, която ще се замрази и която ще бъде използвана в бъдеще. Най-сигурния метод за прякото търсене на съществуването на вируси е метода Real Time PCR /метода на полимеразната верижна реакция в реално време/, който регистрира циркулацията на самия вирус веднага след заразяването. Различава се от имунните изследвания, които се реализират в кръвта на майката в първите три месеца и които само индиректно установяват присъствието на вируса в кръвта на майката. С имунологичните изследвания се търсят в кръвта на майката антитела срещу вируса, които се произвеждат в зависимост от вируса доста време след първоначалната зараза. Това означава, че въпреки, че майката е заразена и вирусът най-вероятно е преминал и към плода, този метод няма възможност да бъде установен навреме и така ние имаме лъжливи негативни резултати, като вирусът присъства в кръвта на майката. Имунните изследвания на кръвта на майката, за да имат стойност трябва да се повторят шест месеца след раждането. В случай, че през шестте месеца се установят положителни резултати за един вирус е невъзможно да се проверят стволовите клетки дали не са заразени и те трябва да бъдат отхвърлени. 

Имунологичните резултати, които се реализират в кръвта на детето по време на раждането, търсят само антителата, които са преминали от майката към детето, а не самите вируси. Технологията Real Time PCR /полимеразна верижна реакция в реално време/ предлага пряко търсене на вируси в кръвта на детето и освобождава майката от повторни изследвания, които все как са индиректни и показателни с увеличена вероятност за инфекция на детето, а не доказателство за действително присъствие на вируси в кръвта на детето. Този метод придобива особена стойност и е крайно необходим за майки носители на вируси, които пряко се информират дали вирусът е преминал в детето или не и в зависимост от това се определя лечението.

Микробиологичният контрол се реализира за търсене на аеробни и анаеробни микроби, както и за мицели със сертифицирани инструменти, които имат чувствителност за търсене, дори и на една колония. За случая, в който една проба влезе заразена в нашата лаборатория, ние разполагаме със специално оборудване, с което се разпознава микроорганизма, изследва се патогенното му действие и се дава съответният антибиотик. Обикновено този микроб, който се открива, не е силно патогенен и пробата би могла да бъде отхвърлена неправилно, особено за тези случаи, за които в бъдеще би се наложило да бъдат ползвани.

 

Имате още въпроси, попитайте ни ТУК!