Предварителни изследвания на кръвта на детето за правилно съхранение и ефективната употреба, тъканна банка за съхранение на стволови клетки биохеленика
Надеждната европейска банка за стволови клетки

Предварителни изследвания на кръвта на детето

Предварителни изследвания на кръвта на детето

За да могат стволовите клетки, които ще бъдат съхранени, да бъдат използвани в бъдеще, въз основа на международно определените предписания и стандарти е необходимо да се направят изследвания за конкретни вирусогенни инфекции и контрол за присъствие на бактерии. Вирусологичният контрол касае изследванията за търсене на вируси и те са:

1. Търсене на вируса на хепатит В
2. Търсене на вируса на хепатит С.
3. Търсене на вируса на AIDS (HIV1, HIV2)

Тези изследвания трябва да се направят на кръвта от пъпната връв на детето, а не на кръвта на майката, тъй като кръвта на пъпната връв е тази, която ще се замрази и която ще бъде използвана в бъдеще. Най-сигурния метод за прякото търсене на съществуването на вируси е метода Real Time PCR /метода на полимеразната верижна реакция в реално време/, който регистрира циркулацията на самия вирус веднага след заразяването. Различава се от имунните изследвания, които се реализират в кръвта на майката в първите три месеца и които само индиректно установяват присъствието на вируса в кръвта на майката. С имунологичните изследвания се търсят в кръвта на майката антитела срещу вируса, които се произвеждат в зависимост от вируса доста време след първоначалната зараза. Това означава, че въпреки, че майката е заразена и вирусът най-вероятно е преминал и към плода, този метод няма възможност да бъде установен навреме и така ние имаме лъжливи негативни резултати, като вирусът присъства в кръвта на майката. Имунните изследвания на кръвта на майката, за да имат стойност трябва да се повторят шест месеца след раждането. В случай, че през шестте месеца се установят положителни резултати за един вирус е невъзможно да се проверят стволовите клетки дали не са заразени и те трябва да бъдат отхвърлени. 

Имунологичните резултати, които се реализират в кръвта на детето по време на раждането, търсят само антителата, които са преминали от майката към детето, а не самите вируси. Технологията Real Time PCR /полимеразна верижна реакция в реално време/ предлага пряко търсене на вируси в кръвта на детето и освобождава майката от повторни изследвания, които все как са индиректни и показателни с увеличена вероятност за инфекция на детето, а не доказателство за действително присъствие на вируси в кръвта на детето. Този метод придобива особена стойност и е крайно необходим за майки носители на вируси, които пряко се информират дали вирусът е преминал в детето или не и в зависимост от това се определя лечението.

Микробиологичният контрол се реализира за търсене на аеробни и анаеробни микроби, както и за мицели със сертифицирани инструменти, които имат чувствителност за търсене, дори и на една колония. За случая, в който една проба влезе заразена в нашата лаборатория, ние разполагаме със специално оборудване, с което се разпознава микроорганизма, изследва се патогенното му действие и се дава съответният антибиотик. Обикновено този микроб, който се открива, не е силно патогенен и пробата би могла да бъде отхвърлена неправилно, особено за тези случаи, за които в бъдеще би се наложило да бъдат ползвани.

 

Имате още въпроси, попитайте ни ТУК!