тъканна банка за съхранение на стволови клетки, биохеленика

Член на Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България (АТБУКБ)

Правилният избор на тъканна банка

Правилният избор на тъканна банка

Въпреки, че на територията на България има няколко надеждни международни тъканни банки, изборът на Тъканна банка Биохеленика се препоръчва.

Основният аргумент е, че автоложните биологични проби, които ще бъдат преработени и  крио-запазани, не е препоръчително да бъдат пренасяни чрез въздушен транспорт, поради ред причини: като наличие на активна космическата радиация, възможни и неконтролируеми температурни колебания, и дългите закъснения на полетите. Освен това стволовите клетки преди да бъдат замразени, следва в най-кратък срок да постъпят в лабораторията за обработка от момента на тяхното вземане, било от раждане, зъб или мастна тъкан.

Вторият аргумент е, че стволовите клетки трябва да бъдат близо до човека и да бъдат получени веднага когато потрябват.

Що се отнася до избора на тъканна банка за съхранение на стволови клетки от кръв от пъпна връв за дете, бъдещите родители трябва да вземат под внимание следните фактори:

1. Формата на дружеството, с което се ангажират, дългосрочното представяне и стабилността му;

2. Екипът от учени да е с дългогодишен опит в областта на извличането и приложението на стволови клетки и да участва с мнозинство от гласове при вземането на решения от дружеството;

3. Лабораториите трябва да бъдат акредитирани като медицински лаборатории, чрез Международната система за акредитация като AABB и ISO 15189;

4. Дружеството следва да бъде сертифицирано по ISO 9001 и да бъде инспектирано поне два пъти годишно;

5. Лабораториите на банката трябва да бъдат на място, където бъдещите родители да могат свободно да ги посетят;

6. Родителите да имат възможност да комуникират директно с отговорните учени на дружеството, а не само с техните представители;

7. Да се изпълнява специален протокола в целия проес на преработката на стволовите клетки, което се обективизира в медицински доклад. Доклад който се предоставя на родителите;

8. За проверка на качеството на автоложните реактиви, трябва да се използва сертифицирано за клинична употреба оборудване;

9. Автоложните транспланти трябва да се съхраняват в стабилна температура от -196 °С в течен азот, а не в парите на течен азот, които търпят чести температурни изменения;

10. Дружеството трябва да функционира в съответствие с медицинската етика и отговорности;

11. Биохеленика препоръчва на бъдещите родители, преди да изберат тъканна банка за съхранение на стволовите клетки на тяхното дете, да посетят следните независимите информационни уеб-сайтове, особено тези които са определени в международен план от различни обединения и съюзи на родителите, а именно:

http://www.parentsguidecordblood.org/
http://www.cordblooddonor.org/
http://www.cordblooddonor.com/
http://www.cordblooddonor.com/index/quickClicks/choosingABank.htm