ползите от съхранението на стволови клетки, тъканна банка, лечение на левкимия, биохеленика
Надеждната европейска банка за стволови клетки

Ползата от съхранението на стволови клетки

Ползата от съхранението на стволови клетки

Ползите от съхранението на стволови клетки са несравнимо повече. Известен факт е, че в технологичната ера, в която живеем, напредъка на науката и технологиите е толкова бърз, че трудно могат да се опишат всички достижения. Но въпреки всичко, има и още много въпроси пред медицината, които остават без отговор. 

 

Като се вземе предвид, че причината за повечето форми на злокачествени болести днес е неизвестна и приложенията на клетъчната терапия се разпростират и заемат все повече място, не могат да бъдат пресметнати ползите, които ще извлече семейството от съхранението на стволови клетки. Съгласно едно изследване, което е публикувано от Hawkins в списание Nat Clin Pract Oncol през 2004 година, вероятността едно дете да използва стволовите си клетки на възраст до 21 години се оценява на 1 на 2 700, а за семейството това отношение се оценява на 1 към 400. Днес с по-нови данни вероятността някой да ползва стволовите клетки през цялата продължителност на живота си се оценява на 1 към 200. Един от трима хронично страдащи болни в Съединените Американски Щати се очаква да се възползва пряко от приложенията на стволовите клетки. Към хронично страдащите се причисляват и болните със сърдечно съдови проблеми, захарен диабет, невродегенеративни болести и травми на нервната система.

 

Имате още въпроси, попитайте ни ТУК!