ползите от съхранението на стволови клетки, тъканна банка, лечение на левкимия, биохеленика

Член на Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България (АТБУКБ)

Ползата от съхранението на стволови клетки

Ползата от съхранението на стволови клетки

Ползите от съхранението на стволови клетки са несравнимо повече. Известен факт е, че в технологичната ера, в която живеем, напредъка на науката и технологиите е толкова бърз, че трудно могат да се опишат всички достижения. Но въпреки всичко, има и още много въпроси пред медицината, които остават без отговор. 

 

Като се вземе предвид, че причината за повечето форми на злокачествени болести днес е неизвестна и приложенията на клетъчната терапия се разпростират и заемат все повече място, не могат да бъдат пресметнати ползите, които ще извлече семейството от съхранението на стволови клетки. Съгласно едно изследване, което е публикувано от Hawkins в списание Nat Clin Pract Oncol през 2004 година, вероятността едно дете да използва стволовите си клетки на възраст до 21 години се оценява на 1 на 2 700, а за семейството това отношение се оценява на 1 към 400. Днес с по-нови данни вероятността някой да ползва стволовите клетки през цялата продължителност на живота си се оценява на 1 към 200. Един от трима хронично страдащи болни в Съединените Американски Щати се очаква да се възползва пряко от приложенията на стволовите клетки. Към хронично страдащите се причисляват и болните със сърдечно съдови проблеми, захарен диабет, невродегенеративни болести и травми на нервната система.

 

Имате още въпроси, попитайте ни ТУК!