съхранение на стволови клетки, млечен зъб, млечно зъбче, сертифициран стоматолог
Надеждната европейска банка за стволови клетки

Пет стъпки при съхранение на клетки от млечно зъбче

Когато вземете решение да съхраните стволови клетки от млечно зъбче, изключително необходимо е да знаете процедурата по екстрахирането на зъба, изследванията и документацията.

Стъпка 1 - Бъдете подготвени още преди млечното зъбче да се разклати. Свържете се с екипа на БИОХЕЛЕНИКА за подробно консултиране, предоставяне на информационни материали и документи, свързани с изпълнението на медицинската процедура.

Стъпка 2 – Млечното зъбче трябва да бъде извадено от обучен дентален лекар. Преди изваждането следва да извършите при същия лекар първичен преглед и рентгенографско изследване за избор на едно или две зъбчета, съгласно определени индикации (горни или долни фронтално разположени зъбки).

Стъпка 3 – Проверка на кръвните изследвания на Вашето дете.

Трябва да се съобразите с нашите стандартни правила за кръвни тестове. Вие трябва да представите отрицателни резултати от изследвания на кръвта на вашето дете за ХИВ, Хепатит B и C, и сифилис.

Стъпка 4 - Изваждане на зъбчето, безболезнено и при стерилни условия. Изваденото зъбче се поставя в специален медицински сет. Уверете се, че това се е случило. Медицинският сет на БИОХЕЛЕНИКА има всичко необходимо, за да запази зъбчето при подходящи температурни условия, без въздействие на факторите на околната среда. Млечното зъбче  достига до тъканната банка не по-късно от 24 часа от изваждането.

Стъпка 5 – Преработка на зъбната пулпа на млечното зъбче. След повторна проверка на кръвните тестове от зъбната пулпа се отделят мезенхимните стволови клетки, които се съхраняват в т.нар. „криоампули”. От пулпата на едно зъбче се изолират клетки за една „криоампула”, а от две зъбчета две „криоампули”. Всяка проба  уникално се баркодира, с цел гаранция за идентичност и допълнителна защита. Пробите се поставят и съхраняват в съдове с течен азот при – 196 ˚C.

Изолирането на стволови клетки от две зъбчета, дава адекватен брой мезенхимни стволови клетки  за успешна терапевтична употреба.

Процедурата приключва с издаване на сертификат за успешно съхранение, в който подробно са описани количеството и качеството на клетките, придружени от необходимите лабораторни измервания. Първоначалният период на съхранение е 20 години.

След информиране за необходимите стъпки можете да вземете Вашето информирано решение.