тъканна банка биохеленика, съхранение на стволови клетки, кръв от пъпна връв

Член на Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България (АТБУКБ)

Пет нови патента на Биохеленика за иновации

Пет нови патента на Биохеленика за иновации

Биохеленика е първата частна семейна тъканна банка за съхранение на стволови клетки, която защити пет нови патента. Патентите са свързани с няколко иновативни технологии, които се използват изключително в лабораториите на Биохеленика, с цел гарантиране изолацията на максимален брой стволови клетки от пъпната връв и плацентата, жизнеспособността на стволовите клетки за периода на продължително криосъхранение и подготовката на транспланти за извършване на автоложни клетъчни терапии.

Първият патент е с номер 1007483 "Система за съхранение на биологични проби в „cryovials” за интегрално приложения". Този патент се отнася за прилагането на иновативна технология, която е проектирана за да осигури съхранението на всяка проба като уникален, ценен и незаменим биологичен материал, като се  осигурява най-висока жизнеспособност на общия брой стволови клетки след тяхното размразяване.

Вторият патент е с номер 1007478 "Метод за вземане на стволови клетки от богатата на хемопоетични и мезенхимни стволови клетки плацентарна кръв". Този патент  се отнася за прилагането на специален метод за дренаж на плацентата, която позволява събиране на стволовите клетки, които остават в плацентата след първоначалното вземане на кръв от пъпна връв по време на раждането. С тази втора колекция общият брой на хемопоетични стволови клетки се увеличава, което позволява използването на стволовите клетки повече от един или два пъти, особено важно за  пациенти, които страдат от кръвни злокачествени заболявания.

Третият патент е с номер 1007490, "Метод за изолиране на мезенхимни стволови клетки от цялата дължина на пъпната връв", е иновативен метод за обработка на цялата пъпна връв до 50 cm. Този метод позволява изолирането на максималния брой на мезенхимни стволови клетки и следователно изключва необходимостта от бъдеща клетъчна пролиферация, която води до намаляване на биологичните качества на клетките.

Четвъртият патент е с номер 1007477 "Метод за изолиране на стволови клетки от  мастната тъкан, периферни кръвни клетки, тромбоцити, формиране на тъканно лепило и фибринови продукти". Този патент се отнася до подготовката на автоложни транспланти годни за трансплантация.  До днес Биохеленика е извършила около 300 автоложни терапии в чужбина и в Гърция.

Петият патент е с номер 1005560 "Метод за измерване на баланса между оксидантите и анти-оксидантите в биологичните течности". Наличието на оксидантни радикали в тъканите води до намаляване на жизнеспособността на клетките. Измерването на нивата на свободните радикали и подобряването на нивото на антиоксиданти, води до подобрение на функциите на стволовите клетки и удължава живота им в организма.

Биохеленика е класирана за една от най-добрите тъканни банки в Европа, относно процесите на изолиране и съхранение на стволови клетки. Притежава най-съвременните лабораторни съоръжения, международна сертификация от AABB (Американска асоциация на кръвните банки) и персонал от професионални лекари, специално обучени за подготовката на биологични материали за трансплантации .