съхранение на стволови клетки, тъканна банка биохеленика

Член на Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България (АТБУКБ)

Нашите предимства

Нашите предимства

БИОХЕЛЕНИКА предлага иновативни услуги, научно доказани и в резултат на дългогодишна практика на неговите основатели, като по този начин я класират като най-надеждната компания в обработката и съхранението на стволови клетки. Така Вие избирате сигурност, международно признание, знания, опит и множество терапевтични приложения!

 

Пряк достъп 
Съхранението на стволовите клетки е на изключително близко до България място, в град Солун, Гърция. По този начин се осигуряват всички предпоставки за безопасното и бързо транспортиране на пробата до лабораторията, което съответно гарантира и максималната жизненост на стволовите клетки.

Ако родителите имат желание, ние предоставяме възможността да посетят тъканната банка в гр. Солун и лично да се уверят в условията на съхранение на стволовите клетки. 

Специализиран персонал 
Научният екип на Biohellenika се състои от лекари, професори от Университета „Аристотел”  в град Солун, и специализирани учени с докторски и други научни степени и дългогодишен опит в криосъхранението от 1987 година. Компанията е сертифицирана по ISO 9001:2000 и се инспектира два пъти годишно от Lloyd's Register of London.

Акредитация на лабораторията
Biohellenika е първото дружество, което е получило сертификат за акредитация (номер 410/08.02.2008) от националната система за акредитация на Гърция въз основа на закон номер 3066/2002 за качествения контрол, който се извършва в нейните лаборатории, и за хематологичния и микробиологичния контрол, съгласно ISO 15189:2007.

Biohellenika от 2010г. е акредитирана с международен сертификат от Американската асоциация на кръвните банки (ААВВ), съгласно изискванията на приложимите стандарти за дейностите по преработка и съхранение на кръв от пъпна връв;

Медицинско оборудване
Медицинските лаборатории са оборудвани съгласно критериите GMP. Според правилата за функциониране, всички материали и съоръжения са предназначени изключително за хуманна употреба (CE, IVD).

Атестиране на функционирането 
Дружество Biohellenika е акредитирано според стандарта ISO–9001:2008 от Lloyd’s register Quality Assurance с удостоверение за обработка, качествен контрол и поддържане на автоложки клетъчни популации  - кръвотворни автотрансплантанти от пъпната връв и плацентата, мезенхимни автотрансплантанти от пулпата на млечни зъби на третия кътник и от мастна тъкан.
Има издадена акредитация от Национална система за акредитация №410-4 на Гърция,  както и сертификат за чисти стаи.

Функциониране на чисти стаи (clean rooms) 
Чистите стаи, в които става преработката и извличането на стволови клетки, функционират съгласно правилата на GMP и са сертифицирани съгласно: „Qualification on the clean rooms", стандарт BSR Ingenieuer – Buro, ISO 14644-5. 
Те са специално проектирани за терапевтична употреба на стволови клетки.

Законност
Дружество Biohellenika  е получило всички предвиждани от европейското законодателство разрешения, които касаят функционирането на офисите и лабораториите. 

Избор на родителите
Родителите могат да направят своя избор за извършване на процедурата по  вземане на стволови клетки от кръв от пъпна връв, от цялата дължина на пъпната връв и от плацентата. В зависимост от количеството изолирана кръв и от направения избор за вземане на биологичен продукт ще бъдат съхранени минимум 6 криоампули със стволови клетки. 

 

Транспортиране

Биологичните проби се транспортират в специално разработени и етикетирани транспортни кутии, при температура от 0°С до + 4°С, без допускане на йонизиращо лъчение. Биологичните проби се транспортират със специализиран транспорт, осигурен от Лечебното заведение до лабораториите на Biohellenika, гр. Солун. Транспортирането на всяка биологична проба се извършва до дванайстия час от раждането (съгласно ЕО 2004/17 часовия интервал от вземането до замразяването е 48 часа). Краткият часови интервал на транспортиране осигурява висок процент на жизненост на клетките.

 

Тъканна банка „Биохеленика България” ЕООД притежава Застрахователна полица № 0300-110-2020-00001 към Застрахователно Акционерно Дружество "ОЗК-Застраховане" АД. Застраховката покрива всички възможни рискове от загуба или повреда по време на сухопътен превоз на следните биологични продукти: кръв от пъпна връв; пъпна връв; плацента – взети по време на раждане; екстрахиран млечен и постоянен зъб.

Разгледайте и нашите разрешителни, сертификати и удостоверения ТУК

======================================================================

Още по темата:

Нашите услуги

Процедурата в нашите лаборатории

Защо стволовите клетки са толкова ценни?