съхранение на стволови клетки, тъканна банка, лаборатории за замразяване в течен азот
Надеждната европейска банка за стволови клетки

Нашите лаборатории

Преди да изберете тъканната банка за Вашите стволови клетки е добре да се информирате за лабораториите, където те се съхраняват. 

БИОХЕЛЕНИКА е оборудвана с най-големите и модерни лабораторни съоръжения в Европа, специално проектирани за обработка и криосъхранение на стволови клетки с площ от 2500 кв. м в град Солун и с площ от 800 кв. м в Атина. 
БИОХЕЛЕНИКА е единствената в Европа, която използва автоматизирана модерна технология АХР на General Electric, която се контролира във всеки един етап, съгласно международните правила GMP.

Поради близкото географско разположение - в Солун и Атина, Гърция, нашите лаборатории могат да бъдат посетени и да бъдат разгледани, за да се убедите на място в качеството на работата и в условията на съхранение.

Процес на обработката 

Първа фаза 
Кръвта се транспортира директно до лабораториите на БИОХЕЛЕНИКА, Солун, в специален кръвен сет, който е защитен с изотермична опаковка. Впоследствие става преработката и регистрацията на пробата, като се осигурява нейната идентификация и проследимост чрез използване на уникален идентификационен номер.

Втора фаза 
Пробата се подлага на качествен контрол (преброяване на клетките, съдържащи ядра, вземане на посявка, вирусологичен тест). Всичко това се извършва в стерилна среда, т.нар. „чисти стаи”, които се контролират непрекъснато по отношение на качеството на въздуха. При условия на абсолютна стерилност, се отделят еритроцитите, като в същото време се запазват клетките, съдържащи ядра. Вътре, във фракцията на клетките, се намират и стволовите клетки.

Трета фаза
След получаване на фракция, която съдържа клетки с ядра, идва ред на следваща фаза на качествения контрол, при която се извършва ново преброяване на стволовите клетки и се правят нови посявки. С двойния качествен контрол се осигурява проверка за наличие на всички стволови клетки в крайната проба. 

Четвърта фаза 
Клетките се запечатват херметически в специални криоампули, които се маркират по подходящ начин, замразяват се постепенно и впоследствие се поставят в съдове с течен азот, в които поддържаната постоянна температура е -196°С.  В тези съдове клетките се съхраняват в следващите 20 години.

Пета фаза
От 10 до 15  дни след раждането, родителите се уведомяват за получаването на лабораторните резултати, когато вече е завършил и качественият контрол. Продължителността на живот на стволовите клетки е неограничена, при условие, че те се съхраняват правилно.

Имате още въпроси, попитайте ни ТУК!

======================================================================

Още по темата:

Процедура по събиране на стволови клетки

Нашите услуги

Стволовите клетки