съхранение на стволови клетки, тъканна банка, лаборатории за замразяване в течен азот

Член на Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България (АТБУКБ)

Нашите лаборатории

БИОХЕЛЕНИКА е оборудвана с най-големите и модерни лабораторни съоръжения в Европа, специално проектирани за обработка и криосъхранение на стволови клетки с площ от 2500 кв. м в град Солун, съгласно ISO-14644-5. Компанията разполага с 8 стерилни камери с положително налягане, които се проверяват всеки ден, съгласно най-строгите спецификации. Също така в момента функционират 5 напълно оборудвани "чисти помещения" (clean rooms) за отделяне и крио-съхранение на стволови клетки, в съответствие с насоките на Европейския съюз и стандартите на международните организации JACIE, FACTS, Netcord. Разполага и с пълен център за молекулярна диагностика.
БИОХЕЛЕНИКА използва автоматизирана модерна технология АХР на General Electric, която се контролира във всеки един етап, съгласно международните правила GMP.

Лабораториите на БИОХЕЛЕНИКА работят 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, като се проверяват ежедневно съгласно указанията на Европейската общност и осигуряват отлични условия за съхранение на стволови клетки.

Лабораториите на БИОХЕЛЕНИКА се поддържат от два електроенергийни генератора, стабилизатор на напрежение, камера за наблюдение и 24-часово записване, както и система за автоматично поемане на течния азот.

Компанията се поддържа от двойна система и централен компютър (сървър), оборудвана със специални системи за сигурност, тройна система на непрекъснато съхранение и мрежа от 35 компютъра.

Основният софтуер на компанията (CRM-ERP-LIMS) е специално разработен с приложение, което е адаптирано от самото начало да покрива спецификациите на системите за качество, които БИОХЕЛЕНИКА следва.

Нашите лаборатории могат да бъдат посетени, дори да бъде направена кратка обиколка, със специален екип, за да се убедите на място в качеството на работата и в условията на съхранение.

Процес на обработката 

Първа фаза 
Кръвта се транспортира директно до лабораторията на БИОХЕЛЕНИКА, Солун, в специален кръвен сет, който е защитен с изотермична опаковка. Впоследствие става преработката и регистрацията на пробата, като се осигурява нейната идентификация и проследимост чрез използване на уникален идентификационен номер.

Втора фаза 
Пробата се подлага на качествен контрол (преброяване на клетките, съдържащи ядра, вземане на посявка, вирусологичен тест). Всичко това се извършва в стерилна среда, т.нар. „чисти стаи”, които се контролират непрекъснато по отношение на качеството на въздуха. При условия на абсолютна стерилност, се отделят еритроцитите, като в същото време се запазват клетките, съдържащи ядра. Вътре, във фракцията на клетките, се намират и стволовите клетки.

Трета фаза
След получаване на фракция, която съдържа клетки с ядра, идва ред на следваща фаза на качествения контрол, при която се извършва ново преброяване на стволовите клетки и се правят нови посявки. С двойния качествен контрол се осигурява проверка за наличие на всички стволови клетки в крайната проба. 

Четвърта фаза 
Клетките се запечатват херметически в специални криоампули, които се маркират по подходящ начин, замразяват се постепенно и впоследствие се поставят в съдове с течен азот, в които поддържаната постоянна температура е -196°С.  В тези съдове клетките се съхраняват в следващите 20 години.

Пета фаза
От 10 до 15  дни след раждането, родителите се уведомяват за получаването на лабораторните резултати, когато вече е завършил и качественият контрол. Продължителността на живот на стволовите клетки е неограничена, при условие, че те се съхраняват правилно.

Имате още въпроси, попитайте ни ТУК!

======================================================================

Още по темата:

Процедура по събиране на стволови клетки

Нашите услуги

Стволовите клетки