тъканна банка биохеленика, съхранение на стволови клетки

Член на Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България (АТБУКБ)

Нашата мисия

Нашата мисия

БИОХЕЛЕНИКА представлява група от дружества с партньорства в много страни! Научният екип се състои от международно известни преподаватели в областта на медицината и биотехнологиите, които в следствие на дългогодишния си опит, предлагат най-добрите услуги по контрол на качеството и крио-съхранението на стволови клетки в Европа. Изпратила е проби до Американската клиника по хематология, успешно приложени за лечение на церебрална парализа в международно клинично проучване.

БИОХЕЛЕНИКА подкрепя и други медицински екипи в клинични изпитвания за лечение на идиопатична белодробна фиброза, сърдечна недостатъчност, остеоартрит и аутизъм. Резултатите от тези проучвания са публикувани в 4 международни медицински списания и обявени на медицински конференции.


БИОХЕЛЕНИКА е трайно ориентирана към научното превъзходство, към човека и обществената отговорност... 

БИОХЕЛЕНИКА БЪЛГАРИЯ притежава разрешение № 3/07.09.2015, издадено на основание чл. 51а от Закона за лечебните заведения, от Изпълнителната агенция по трасплантация, относно:

НАШАТА МИСИЯ:

Биохеленика е основана за предоставяне на модерни биотехнологични услуги, постоянно оперирайки съгласно действащото законодателство и медицинската етика, с цел  превръщане във водеща биотехнологична компания на пазарите където оперира.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ :

Пряк достъп 
Съхранението на стволовите клетки е на изключително близко до България място, в град Солун, Гърция. По този начин се осигуряват всички предпоставки за безопасното и бързо транспортиране на пробата до лабораторията, което съответно гарантира и максималната жизненост на стволовите клетки.


Специализиран персонал 
Научната група на Биохеленика се състои от лекари, професори от Университета „Аристотел”  в град Солун и специализирани учени с докторски и други научни степени и дългогодишен опит в криосъхранението от 1987 година.

Акредитация на лабораторията
Биохеленика е първото дружество, което е получило сертификат за акредитация (номер 410/08.02.2008) от националната система за акредитация  на Гърция въз основа на закон номер 3066/2002 за качествения контрол, който се извършва в нейните лаборатории, за хематологичния и микробиологичния контрол.

Биохеленика е акредитирана с международен сертификат от Американската асоциация на кръвните банки (ААВВ) от септември 2010 г., съгласно изискванията на приложимите стандарти за дейностите по преработка и съхранение на кръв от пъпна връв.

Медицинско оборудване
Медицинските лаборатории са оборудвани съгласно критериите GMP. Според правилата за функциониране, всички материали и съоръжения са предназначени изключително за хуманна употреба (CE, IVD).

Атестиране на функционирането 
Дружество Биохеленика е акредитирано според стандарта ISO–9001:2008 от Lloyd’s register Quality Assurance с удостоверение за обработка, качествен контрол и поддържане на автоложки клетъчни популации - кръвотворни автотрансплантанти от пъпната връв и плацентата, мезенхимни автотрансплантанти от пулпата на млечни зъби на третия кътник и от мастна тъкан.
Има издадена акредитация от Национална система за акредитация №410-4 на Гърция,  както и сертификат за чисти стаи.

Функциониране на чисти стаи (clean rooms) 
Чистите стаи, в които става преработката и извличането на стволови клетки, функционират съгласно правилата на GMP и са сертифицирани съгласно: „Qualification on the clean rooms", стандарт BSR Ingenieuer – Buro, ISO 14644-5. 
Те са специално проектирани за терапевтична употреба на стволови клетки.

Законност
Дружество Биохеленика е получило всички предвиждани от европейското законодателство разрешения, които касаят функционирането на офисите и лабораториите. 

Избор на родителите
Родителите могат да направят своя информиран избор за съхранение на стволови клетки от кръв от пъпна връв, от дължината на пъпната връв и от плацентата. Всеки един биологитен материал се разпределя в самостоятелни крио-ампули за многократно приложение. Биохеленика е една от малкото компании, които притежава "ноу-хау" за вземане,  преработка и съхранение на стволови клетки от плацента.  - Стволови клетки изолирани от плацента

 

Транспортиране

Биологичните проби се транспортират в специално разработени и етикетирани транспортни кутии, при температура от 0°С до + 4°С, без допускане на йонизиращо лъчение. Биологичните проби се транспортират със специализиран транспорт, осигурен от Лечебното заведение до лабораториите на Биохеленика, гр. Солун. Транспортирането на всяка биологична проба се извършва до дванайстия час от раждането (съгласно ЕО 2004/17 часовия интервал от вземането до замразяването е 48 часа). Краткият часови интервал на транспортиране осигурява висок процент на жизненост на клетките.

Биохеленика притежава Абонаментна Застрахователна полица № 0300-110-2020-00001 към Застрахователно Акционерно Дружество "ОЗК-Застраховане" АД. Застраховката покрива всички възможни рискове от загуба или повреда по време на сухопътния превоз на  биологичните продукти.

Имате още въпроси, попитайте ни ТУК!

========================================================================

Още по темата:

Тъканна банка Биохеленика

Нашите услуги

Защо са важни и необходими стволовите клетки?