стволови клетки от млечно зъбче

Член на Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България (АТБУКБ)

Млечните зъбки - източник на стволови клетки

Млечните зъбки - източник на стволови клетки

Интервю с д-р Венелин Алексиев, лекар по дентална медицина във Vision Dental Studio и специалист-консултант относно съхранението на стволови клетки от млечни зъбки.

 

Д-р Алексиев, какви възможности предлага терапията със стволови клетки? Терапята със стволови клетки дава възможност за възстановяване на увредени тъкани и органи и все по-често се определя като алтернатива за лечение на животозастрашаващи болести. Научно доказано е, че колкото по-млади са стволовите клетки, толкова по-ефективно е лечението с тях.

 

В коя част на млечното зъбче се намират стволовите клетки? В пулпата на млечното зъбче при натрупване на дентина се образува херметически затворено и стерилно пространство, в което се съдържат множество стволови клетки. Пулпата на зъба се формира още в ембрионалния етап на развитието на органзма и поради тази причина клетките са млади и са носители на оригиналното ДНК.

 

Доказано е, че пулпата на едно зъбче съдържа от 1000 до 10 000 броя стволови клетки, които могат да се изолират, да се размножават чрез клетъчни култури и да бъдат имплантирани в зона на поражения, като дават начало на нова тъкан.

 

Кои зъбки са подходящи? Стволовите клетки се вземат от първи, втори и трети млечен зъб (резците и кучешките зъби), т.е 12 зъба. Зъбите, които се екстрахират не трябва да са много разклатени, трябва да са здрави – интактни, без кариес и инфекция, за да не е контаминиран (замърсен) с бактерии клетъчният материал.

 

Какво е приложението? Стволовите клетки от млечно зъбче се определят като мезенхимни, които имат способността да се диференцират в тъканно-образуващи клетки (сърдечно-мускулни, бъбречни, чернодробни, мускулна тъкан, сухожилия, хрущялна тъкан, дори имат способността да формират дентин). Към момента лечението на заболявания чрез регенерация на тъкани от мезенхимни стволови клетки е най-новото и бързо развиващо се направление в съвременната медицина.

 

Каква е процедурата? Планирана, бърза и безболезнена. Извършва се на възраст между 5 и 13 години, чрез изваждането на млечното зъбче, с професионалната помощ на обучен зъболекар. За тази цел подходящи са зъбките с лека степен на разклащане и максимално запазен корен. Изваденото зъбче се поставя в специална среда и възможно най-бързо се транспортира до лабораторията на Биохеленика в град Солун. Изолираните стволови клетки се съхраняват за период от 20 години в условията на течен азот при -196°С, при които те запазват своята жиизненост, могат да бъдат размножени и използвани за лечение.

 

Какъв е резултатът? След приключване на цялата процедура до 20 дни на родителите се връчва медицински доклад за количеството изолирани и съхранени стволови клетки и Сертификат на името на детето за успешно съхранение с уникален идентификационен номер.

 


Съхранение на мезенхимни стволови клетки от пулпа на млечен зъб

Контакти