мезенхимни стволови клетки, коронавирус

Член на Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България (АТБУКБ)

Мезенхимни стволови клетки при лечение на дихателно затруднение от коронавирус

Мезенхимни стволови клетки при лечение на дихателно затруднение от коронавирус

20 университета по света работят заедно за лечение на респираторна инфекция, причинена от коронавирус, използвайки мезенхимни стволови клетки.

 

Това проучване включва 9 университета в Китай, 1 университет във Франция, 2 в САЩ, 1 в Израел, 1 в Русия, 1 в Индия, 1 в Испания, 2 в Италия, 1 в Англия и 1 в Южна Корея.

 

Първото проучване е публикувано на 28/2/2020 г. и се отнася до използването на мезенхимни стволови клетки при 7 пациенти с тежка инфекция на дихателните пътища, които са хоспитализирани в университетската болница YouAn в Пекин. Допълнително трима пациенти с тежка респираторна инфекция са използвани като контроли и не са лекувани със стволови клетки.

 

Един от 7-те пациенти е имал туберкулоза, двама са имали пневмония и четирима са имали тежка пневмония с понижено ниво на кислород в кръвта. Другите трима пациенти са имали тежка пневмония с газови разстройства. Пациентите са лекувани от 21/1/2020 до 7/2/2020, а от 31/1/2020 до 4/2/2020 7 са получавали мезенхимни стволови клетки. Всички пациенти, които са третирани със стволовите клетки, са били изписани от болницата здрави, като за мониторинг на тяхното състояние са използвани биохимични маркери на възпаление, рентгенография на гръдния кош и нива на газове в кръвта. Изследването се счита за задълбочено и въпреки малкия брой пациенти е довело до значителни резултати.

 

Пациентите са наблюдавани от деня на приемане до деня на изписване от болницата. Седемте пациенти показват постоянна тенденция на подобрение с понижаване на температурата, повишена оксигенация на кръвта, подобрено дишане, рентгенографско изображение на белия дроб и подобрено физическо състояние 4- 6 дни след получаване на стволовите клетки.

 

Тежката пневмония, причинена от коронавируса, за разлика от грипния вирус, се дължи на свръхстимулирането на имунната система на пациента, което води до масивно натрупване и некроза на възпалителни клетки в белите дробове, които се превръщат в токсични продукти на разграждане.

 

Мезенхимните стволови клетки се регенерират в увредения белодробен епител и в черния дроб, индуцират имунореактивност, която инхибира имунната стимулация и подобрява функцията на белите дробове, инхибира пролиферацията на противовъзпалителни клетки и имунни клетки, които неутрализират токсичните продукти на некрозата.

 

Автор: проф. Кузи-Колиаку

По материали от изследване на Zikuan Leng - Transplantation of ACE2- Mesenchymal Stem Cells Improves the Outcome of Patients with COVID-19 Pneumonia (Трансплантацията на АСЕ2-мезенхимни стволови клетки подобрява резултата от пациенти с Covid 19 пневмония), публикувано в al 2020. Aging and disease, Vol.11, N0 2; 216-228

 


 

Съхранение на хематопоетични и мезенхимни стволови клетки - Услуга Позиция В

Какво са стволовите клетки

Процедура по вземане, преработка и съхранение на стволови клетки