детска церебрална парализа, съхранение и лечение, стволови клетки, тъканна банка биохеленика

Член на Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България (АТБУКБ)

Лечение на церебрална парализа със стволови клетки

Лечение на церебрална парализа със стволови клетки

Започна първото автоложно приложение на стволови клетки, които се съхраняват в Дружеството за биотехнологии Biohellenika за лечението на церебрална (мозъчна) парализа.


Дружество Биохеленика разработи и предостави първата проба от стволови клетки /от кръвта на пъпната връв/ за лечение на дете на възраст 31 месеца, страдащо от церебрална (мозъчна) парализа. Автоложното приложение е извършено в хематологична клиника в Съединените Американски Щати.


Церебралната (мозъчна) парализа е предизвикана в резултат на усложнения по време на раждането,при което мозъкът на детето не получава достатъчно количество кислород за определен интервал от време и се проявяват проблеми с двигателните възможности още от първите месеци от живота на детето. Семейството се обърна към Biohellenika и председателя на научния съвет проф. Кузи-Колиаку, която успешно сътрудничи с проф. Дж.Кутберг, директор на хематологичната клиника на медицинския факултет на университета в Дюк (Duke University Medical Center) в Съединените Американски Щати. 
Дружество „Biohellenika АД” изпрати пълното досие от обработката на кръвта на плацентата на детето в клиниката, което беше проучено от научния екип на университета. Досието беше одобрено и бе поискано да се транспортира пробата за приложение  на стволовите клетки. Въпреки, че става въпрос за двуплодова бременност количеството на кръвта, която първоначално е била събрана от гинеколога е било голямо и са били изолирани достатъчно количество за трансплантацията. При автоложното приложение големият брой стволови клетки е необходим, с оглед постигане на добър терапевтичен резултат и опасността от отхвърляне се елиминира, тъй като детето използва своите стволови клетки, които са напълно съвместими.


Стволовите клетки бяха изпратени със специален транспортен контейнер, който се нарича Voyager,  в който пробата може да остане в безопасност в продължение на 23 дена, интервал от време, който е достатъчен за транспортиране на пробата, до което и да е място на планетата. Времето за престой зависи от размера на съда.
Стволовите клетки бяха криосъхранени в пет криоампули, като две от тях с по-малък обем бяха предназначени за извършване на  качествен контрол преди цялостното размразяване. Броят на стволовите клетки, които се съдържаха в криоампулата бе предостатъчен.


Прилагането на стволовите клетки бе планирано за 28.07.2009 г., като един ден преди трансплантацията детето е прегледано от група невролози, които прецениха всичките клинически подходи за лечение и бъдещата терапия. Бяха размразени всичките криоампули и стволовите клетки бяха инжектирани на детето венозно, при контрол на функционирането на всички жизнени показатели на органите на детето. Не бяха регистрирани никакви усложнения по време на вливането, което продължи около 10 минути.  На следващия ден бе извършен преглед на детето отново от същата група лекари. На третия ден родителите с детето напускат клиниката и до днес се намират в Гърция. Семейството ежедневно установява подобряването на комуникацията и подвижността на детето. Целият престой в Съединените Американски Щати бе в рамките на три дена, като нямаше нито един ден болничен престой.


Съгласно опита на лекуващите лекари след третия месец се очаква подобрение в областта на подвижността и намаляване на спастичността на мускулите, както и подобрение на комуникацията. До днес детето е показало видими данни за подобрение, тъй като то вече е способно да съставя малки изречения и да комуникира с майката и да използва по-добре своите крайници.
Едновременно с нашия случай и три други деца от други страни се намираха в болницата със същата терапевтична цел. Забележителна за отбелязване е констатацията на майката, че другите деца повръщаха по време на вливанията, а и след това, докато нейното дете беше напълно спокойно и в добро настроение. Неразположението на децата по време на прилагане на стволовите клетки се дължи на страничното действие на криопротекционните вещества, които се добавят към стволовите клетки и са напълно необходими за да подпомогне нормалното криосъхранение на стволовите клетки. Колкото е по-голям броят на пробата, която се криосъхранява, толкова по-голяма е количеството на криопротекционните вещества, които се добавят към образците и толкова страничните действия за по-силни. В Дружество Biohellenika криосъхранението се извършва в криоампули, в които се съхранява чиста популация от стволови клетки, обемът на които и следователно количеството на криопреотекционното вещество е по-малко. Това има за резултат липсата на нежелани реакции при прилагане на стволовите клетки.


Възможността, която беше дадена на това семейство се дължи на съобразителността на майката, която е настояла в навечерието на новата година на всяка цена да се снабди с комплекта за вземането на кръв от Biohellenika, на съзнателността на гинеколога, който е извършил две количествено големи вземания на кръв от новородените близнаци след цезаровото сечение, на служителите на Дружество „Biohellenika АД”, които в навечерието на Новата година са обработили биологичната проба, което в края на краищата оправда усилията на всички. Всички лабораторни данни, които са получени след размразяването на образеца в лабораториите на клиниката по трансплантации на университета в Дюк показаха висока степен на жизненост на клетките и интензивна способност за размножаване. 
Перспективите за лечението на малката пациентка бяха отлични.


От 26 януари 2009 г. други деца със същия здравословен проблем са лекувани със собствените им стволови клетки в Университета Дюк.