тъканна банка за съхранение на стволови клетки, биохеленика, кръв от пъпна връв

Член на Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България (АТБУКБ)

Лечение на наследствени очни заболявания

Лечение на наследствени очни заболявания

На годишната конференция на Американската Асоциацията на кръвните банки за първи бе обсъждана темата за клетъчна терапия на сериозни очни заболявания, които водят до слепота.

Такива заболявания са потъмняване на роговицата поради травми, изгаряния, възпаления и вродена амавроза тип Лебер. Амаврозата е наследствено заболяване, причинено от генна мутация, водеща до унищожаване на фоторецепторите на ретината и слепота.

Използваният досега метод на трансплантация на роговица има своите съществени недостатъци, затова все по-често се прилагат мезенхимни стволови клетки, изолирани от мастна тъкан. В мастната тъкан е известно, че се съдържат голям брой стволови клетки, които може безопасно да бъдат извличане чрез метода на липосукция и да се предоставят директно за приложение или да се замразят, като се прилага в повтарящи се терапии, в зависимост от степента на възстановяване.

На конференцията на Американската Асоциация на кръвните банки е обърнато особено внимание на генната терапия, като новаторско решение за лечение на заболявания на ретината, за които досега не е имало лек и са наследствена причина за слепота при децата. Болестта се проявява в ранна детска възраст с постепенна загуба на зрението, голяма чувствителност към светлина и водеща до слепота.

Генните терапии в момента са най-обещаващото лечение за наследствените очни заболявания.