стволови клетки, коронавирусни усложнения

Член на Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България (АТБУКБ)

Клетки на кръв от пъпната връв при лечение на коронавирусни усложнения

Клетки на кръв от пъпната връв при лечение на коронавирусни усложнения

Наскоро Агенцията за контрол на храните и лекарствата, САЩ, одобри използването на NK (Natural Killers) клетки от кръв от пъпна връв при лечението на респираторни усложнения от коронавирус. Първичните NK клетки изобилстват в кръвта от пъпната връв и са били използвани безопасно за лечение на рак, миелом, левкемия и автоимунни заболявания, като болест на Крон.

 

Очаква се прилагането на NK клетките да повиши имунния отговор на организма от коронавируса, като инхибира разпространението на вируса в тялото на пациента и ограничава разпространението му.

 

NK клетките имат силно фагоцитно действие срещу клетките на короновариуса. Кръвта на пъпната връв съдържа значителен брой незрели NK клетки с висок потенциал за клетъчна пролиферация. Тъй като са млади, те все още не са завършили цялостното развитие на системата за хистосъвместимост и следователно могат да бъдат прилагани на пациенти, които не са напълно хистосъвместими.

 

В първата фаза на изследването NK клетките ще бъдат приложени на 86 пациенти и оценката на резултата ще бъде обявена веднага.

 

До момента първите резултати от използването на мезенхимни клетки от пъпната връв, въпреки че се използват при малък брой пациенти, са особено обнадеждаващи.

 

По материали от Biohellenika.gr и Forbes.com


Какво лекуват стволовите клетки

Съхранение на стволови клетки

Защо стволовите клетки са толкова ценни?