тъканна банка за съхранение на стволови клетки, биохеленика, кръв от пъпна връв, плацента

Член на Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България (АТБУКБ)

Какво лекуват стволовите клетки

Какво лекуват стволовите клетки

Заболяванията, лекувани с помощта на стволови клетки, могат да се разделят на три групи:

Стандартни терапии

Терапии на етап клинично проучване

Експериментални лечения

Съществуват два различни метода на лечение:

Алогенно – пациентът получава стволови клетки от подходящ донор (с или без без родствена връзка)

Автоложно – пациентът получава собствените си стволови клетки

 

Важно е да се уточни

 

Стандартни терапии

Това са заболявания, при които трансплантацията на стволови клетки (трансплантация на хематопоетични стволови клетки, HSCT) е стандартно лечение. За някои от тези заболявания това е единствената терапия, в други случаи се прилагат само след изчерпване на обичайните възможности за лечение или заболяването е изключително агресивно.

Повечето от заболяванията, за които HSCT е стандартно лечение са разстройства, свързани с кръвните клетки – от стволови клетки в костния мозък до специфични видове клетки в кръвта. В САЩ, повечето застрахователи заплащат трансплантациите на стволови клетки ако диагнозата на пациента е в групата на “стандартните терапии”.

Почти всички стандартни терапии са алогенни, при които пациентът трябва да има подходящ донор. Единственото изключение са пациентите, при които се прави трансплантация поради големи тумори или придобити анемии.

Левкeмии (всички лечения са алогенни)

Остра левкемия

Хронична левкемия

Миелодиспластични синдроми (Миелодисплазията понякога бива наричана предлевкемия)

Лимфоми (всички лечения са алогенни)

Други нарушения в размножаването на кръвните клетки (всички терапии са алогенни)

Анемии (анемиите са дефицити или малформации на червените кръвни клетки)

Вродени аномалии на червените кръвни клетки

Вродени тромбоцитни аномалии

Вродени разстройства на имунната система – Тежка комбинирана имунна недостатъчност (SCID)

Вродени разстройства на имунната система – неутропении

Други вродени разстройства на имунната система

Миелопролиферативни нарушения

Заболявания, свързани с фагоцитите (това са клетки на имунната система, които поглъщат и унищожават чужди организми)

Тумори на костния мозък (плазмоклетъчни заболявания)

Трансплантации по повод вродени заболявания, засягащи имунната система и други органи
(всички терапии са алогенни) 

Трансплантации по повод вродени нарушения на метаболизма (всички терапии са алогенни)

Мукополизахаридози (MPS)

Левкодистрофии

Лизозомни “складови” болести

Други вродени метаболитни нарушения

Солидни тумори с произход извън кръвта или имунната система (автоложно лечение)

 

ТЕРАПИИ НА ЕТАП КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

Това са заболявания, при които леченията със стволови клетки са показали добри резултати, но не са одобрени като стандартни терапии. При някои от тези заболявания, трансплантацията на стволови клетки само забавя развитието на болестта, но не предлага лечение. При други болести стволовите клетки могат да помогнат за излекуване, но са необходими допълнителни проучвания за определяне на типа пациенти, подходящи за подобно лечение, оптималната доза стволови клетки, оптималния метод за доставяне на клетките и т.н.

В САЩ пациенти с такива диагнози могат да се възползват от терапия със стволови клетки само ако бъдат одобрени за клинично проучване. Нека повторим – в България проучвания със стволови клетки не се провеждат. Етапите на клиничното проучване са следните:

Леченията със стволови клетки на заболявания на етап клинично проучване са както алогенни, така и автоложни.

Автоимунни

Сърдечносъдови

Неврологични

Ортопедични

Терапии със стволови клетки и генетични терапии по повод наследствени заболявания (всички терапии са автоложни)

Трансплантации на стволови клетки за други наследствени заболявания (всички терапии са алогенни)

Нови приложения (всички терапии са алогенни)

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ЛЕЧЕНИЯ

Това са разстройства, при които не е доказано, че лечението със стволови клетки е ефективно при хора. Проучванията се извършват или в лабораторни условия върху клетъчни култури, или с животни. При експерименталните проучвания често не се знае дали една евентуална бъдеща терапия ще бъде автоложна или алогенна.

Генна терапия и стволови клетки (всички терапии са автоложни)

Неврологични разстройства

Регенеративна медицина

Сърце

Черен дроб

Клинични проучвания със стволови клетки от пъпна връв

Автоимунни заболявания

Неврологични състояния

Други приложения в регенеративната медицина

====================================================================================================

Още по темата:

Защо са важни и необходими стволовите клетки?

Стволовите клетки

Нашите услуги