тъканна банка биохеленика, мезенхимни стволови клетки, цяла дължина на пъпната връв

Член на Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България (АТБУКБ)

Изолиране на мезенхимни стволови клетки

Изолиране на мезенхимни стволови клетки

Мезенхимните стволови клетки извлечени от пъпната връв имат способността да се диференцират в различни типове клетки, което ги прави лесно достъпен ресурс за терапевтични нужди.

Използват се различни подходи за изолирането на мезенхимни стволови клетки.

В настоящото проучване ние разказваме за детайлизиран ензимен метод, който осигурява ефективното извличане на по-голям брой стволови клетки от матрикса на пъпната връв и криосъхраненито им още в деня на пристигането им в лабораторията.

Клетките бяха успешно изолирани от 12 проби посредством нова процедура, използваща цялата дължина на пъпната връв. Мезенхимните стволови клетки се изолираха успешно чрез използването на детайлизиран ензимен метод с колагеназа и хиалуронидаза последвано от трипсин, без да се отстраняват съдовете без да се накълцва пъпната връв.

Количеството на стволовите клетки е измерено с помощта на флоуцитометрия, преди криосъхранението и след размразяването на пробите. Култивираните клетки бяха определени по експресията на маркера за мезенхимни стволови клетки и пластичността за прилепване в три пасажа. Беше извършена многоредова диференциация.

Резулатът е, че добивът на ядрените клетки бе изчислен на 0,95 х 106/ см. Добивът на мезенхимните стволови клетки бе изчислен на  0,65 х 106/ см от пъната връв с флоуцитометрия, като средната дължина бе 31 см. Култивираните клетки експресираха мезенхимни маркери CD29, CD90, CD44 и CD105. Експресията на мезенхимните маркери остана  интактни в 3 пасажа и след размразяването. Бе оценена остеогенна и адипогенна диференциация.

Изводът е, че нашите данни предоставят бърз и ефективен метод за изолирането на мезенхимни стволови клетки от веществото Wharton's jelly, използвайки цялата дължина на пъпната връв. Този метод води до по-голям голям брой клетки, запазвайки мезенхимният си характер и след размразяване.

Методът е лесно приложим заедно с този от кръв от пъпна връв за целите на тъканното банкиране.

Научната публикация може да намерите тук : N. Tsagias, I. Koliakos, V. Karagiannis, M. Eleftheriadou & G. G. Koliakos. 3rd University Obstetrics and Gynaecology Clinic, Ippokration General Hospital, Department of Histology Embryology, Department of Biological Chemistry, Medical School, Aristotle University, Thessaloniki, Greece, and National Hellenic Research Foundation Stem Cell Bank, Athens, Greece. Received 23 December 2010; accepted for publication 5 April 2011