съхранение на стволови клетки, тъканна банка биохеленика

Член на Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България (АТБУКБ)

История на стволовите клетки в света

История на стволовите клетки в света

Историята на трансплантация на стволови клетки от кръв от пъпната връв

1988 година. Първата в света трансплантация на стволови клетки е реализирана във Франция на едно пет годишно момче със синдрома на Fanconi (анемия от апластичен тип). На момченцето са трансплантирани стволови клетки взети от неговата сестричка, която е родена с тази цел. И до днес след тази трансплантация момчето, вече възрастен е в добро здравословно състояние.

1991 година. Медицинският Университетът в Синсинати (Cincinnati), Съединените Американски Щати обявява за успешна трансплантацията на стволови клетки от пъпната връв на дете с хронична миелогенна левкемия. Тази трансплантация постави основата за лечение на болестите, които традиционно използваха трансплантанти от костен мозък с ползването на стволови клетки от пъпната връв.

1992 година. Създава се първата публична банка и първата част на банка за съхранение на стволови клетки в Съединените Американски Щати и се реализира първото частно съхранение със замразяване на стволови клетки на детето на един от основателите.

1995 година.В забележителното медицинско списание Lancet, Бангер - един забележителен изследовател в областта на стволовите клетки и на трансплантациите и неговите сътрудници обявяват за първи път разширено проучване на трансплантацията на стволови клетки от пъпната връв на роднини – реципиенти. Резултатите от това изследване показват преживяване и приемане на трансплантанта в много голям процент в сравнение с този от тъканно съвместими донори на костен мозък. Така вече се установява, че стволовите клетки от пъпната връв са равностойни при терапията и лечение със стволови клетки от костен мозък.

1997 година. Обявяват се резултатите от още едно съществено научно изследване, съгласно което процентът на преживяване на болни, страдащи от левкемия, които са получили стволови клетки от роднини донори възлиза на 63%, а от трети лица не роднини процента на преживяване е едва 23%.

1998 година. Реализира се първата автоложна трансплантация на стволови клетки от кръв от пъпната връв, т.е. използвани са стволови клетки на самото дете. Историята на тази трансплантация е следната. След факта, че единия син на едно семейство от Бразилия е развил левкемия, родителите решават – за техен добър късмет- да запазят стволови клетки от следващото си дете. Второто дете окончателно развива невробластома, един особено злокачествен тумор на нервната система, който беше третиран с успех посредством трансплантация на собствени стволови клетки от кръв от пъпната връв. Успехът е постигнат благодарение на факта, че родителите са съхранили стволови клетки за евентуален рецидив на левкемията на първото си дете.

2001 година. Публикува се първото проучване във връзка с трансплантацията на стволови клетки от кръв от пъпната връв на възрастни хора, съгласно което 90% от трансплантанти са били успешно приети от възрастните болни.

2003 година. Вече са реализирани повече от 3000 трансплантации на стволови клетки в световен мащаб.

2004 година. Gesine Koegler и сътрудници обявяват в сериозното медицинско списание Journal of experimental medicine, че в кръвта на пъпната връв съществуват хемопоетични стволови клетки, които са способни да се преобразуват практически в каквито и да е други клетки на човешкия организъм. Този факт дава ново измерение в изследванията за приложение на кръвта на пъпната връв и оправдава вече частното съхранение за приложения при регенеративната медицина.

2006 година. Вече се признава от Европейския съюз възможността за ползване на стволовите клетки на пъпната връв за лечение на злокачествени и автоимунни заболявания.

2006 година. Основава се и започва да функционира Дружество „Biohellenika АД”, най-голямото гръцко дружество за съхранение на стволови клетки в Гърция.

2007 година. Обявява се първата успешна  автоложна трансплантация при дете, което е проявило остра форма на левкемия през 2003 година на възраст 3 години и родителите, на което са били запазили стволови клетки в частна банка. Четири години след трансплантацията (2007) детето е напълно здраво. Използването на стволови клетки е било пряко и рискът от отхвърляне е нулев, тъй като това са били негови клетки.

2008 година.Публикуват се резултатите от изследванията за прилагането на стволовите клетки за все повече болести, правейки така стволовите клетки биологичен материали с безценни качества

2009 година. Дружество „Biohellenika АД” предоставя първите автоложни трансплантанти за лечение на болни.