съхранение на стволови клетки, кръв, пъпна връв, плацента, тъканна банка биохеленика

Член на Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България (АТБУКБ)

Формиране на стволовите клетки и тяхното приложение

Формиране на стволовите клетки и тяхното приложение

Формирането на стволовите клетки започва от най-ранния етап на ембрионалното развитие на плода, след оплождането на яйцеклетката, още на ниво бластоцист. Стволовите клетки имат уникалния потенциал да дадат началото на всички тъкани и органи на човека.

Счита се, че най-значимите източници на стволови клетки са кръвта от пъпната връв, пъпната връв и плацентата. Този факт превръща акта на раждане в единствена възможност за вземане на незрели стволови клетки, които не са претърпели изменения и не са повлияни от факторите на външната среда.

Процедура за извличане и съхранение на стволовите клетки 

Основният метод за тяхното извличане е раждането, защото към този момент клетките са носители на оригиналното ДНК на индивида. Вземането на кръв от пъпната връв трябва да бъде извършено до 30 секунди след раждането и прерязването на пъпната връв. Тази процедура трае около 5 минути и е напълно безопасна и безболезнена за майката и детето.  След отделянето на стволовите клетки се извършват пълни микробиологични и вирусологични изследвания на кръвта на бебето, с цел да се избегне евентуална инфекция. Изолираните клетки се криосъхраняват в течен азот при температура от -196° С. Съхранението им може да продължи за повече от 20 години.

Стволовите клетки са голямата надежда на съвременната медицина. Стволовите клетки служат като биологична регенеративна система и притежават потенциала да се превърнат във всеки вид телесни клетки. Когато една стволова клетка се дели, тя може да остане такава или да приеме специализирана роля на кръвна, мускулна, нервна или друг вид клетка в зависимост от биологичните сигнали на обкръжаващата я среда. Процесът се нарича клетъчна диференциация. Казано с други думи, стволовата клетка е като ученик, който още не е избрал жизненото си поприще, което в голяма степен зависи от това в каква среда ще попадне.

Кои заболявания се лекуват със стволови клетки?

Стволовите клетки имат две уникални способности да се самовъзпроизвеждат и да се диференциарат в различни видове клетки. Поради тази причина те са ефективни за лечението на различни видове заболявания. Доказан клиничен ефект имат в приложението на над 80 заболявания, като левкемия, лимфома, анемия на Фанкони, клетъчна анемия и други заболявания на кръвта. През последните години стволовите клетки се прилагат успешно и за терапия на сърдечен удар, травми на гръбначния мозък, болест на Алцхаймер, болест на Паркинсон, Аутизъм, терапия на диабет тип I и други.

Стволовите клетки могат да бъдат използвани от други възрастни, а не само от детето, от което са взети. Най-добрата тъканна съвместимост и с най-голям успех е приложението на брат или сестра, както и на майка или баща на детето. В случай, че детето няма замразени стволови клетки и е необходима терапия на злокачествено заболяване, ще се търсят клетки от публична банка, което не е гаранция за бързо и лесно намиране на съвместимите за него стволови клетки.

Процента на преживяемост при пациенти, които са получили стволови клетки от семейството е 91% при лечение на злокачествени заболявания.

БИОХЕЛЕНИКА Е БАНКА ЗА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ и предоставя възможността за замразяване на допълнителен брой стволови клетки, извлечени от плацентата, както и на мезенхимни стволови клетки, които се извличат от тъканта на пъпната връв (Wharton`s Jelly).БИОХЕЛЕНИКА е една от малкото компании, които притежават ноу-хау за изолиране на стволови клетки от плацента.

Днес БИОХЕЛЕНИКА дава и втори шанс на децата, които нямат съхранени стволови клетки при раждането, като им предоставя възможност да съхранят мезенхимни стволови клетки от пулпата на млечен зъб.

За пръв път БИОХЕЛЕНИКА предоставя възможността на възрастни да съхранят стволови клетки от мастна тъкан, които се вземат чрез метода на липосукция.

По-добре да кажем: "За щастие, ги съхранихме", отколкото да кажем: "Само ако ги бяхме запазили..."