съхранение на мезенхимни стволови клетки, тъканна банка биохеленика, плацента, кръв от пъпна връв

Член на Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България (АТБУКБ)

Ефективно лечение на сърдечна недостатъчност

Ефективно лечение на сърдечна недостатъчност

Съвместната дейност на екипът от учени на проф. Арманд Кийтинг към Университета в Торонто, болница "Принцеса Маргарет” в Торонто направили експериментално сравнително изследване, при което използвали мезенхимни стволови клетки от тъканта на пъпната връв за възстановяване след инфаркт на миокарда.

Това проучване е публикувано в списание „Клетъчна трансплантация” и доказва, че мезенхимните стволови клетки от тъканта на пъпната връв много по-ефективно възстановяват миокарда след инфаркт, в сравнение със стволовите клетки, изолирани от костен мозък.

Трябва да се има предвид, че мезенхимни стволови клетки от костния мозък, се извличат при изключително болезнена процедура, чрез пункция или трепанация на големите кости. Тяхното размножаване и способността им да се преобразуват в сърдечни мускулни клетки или за създаване на малки съдове, се счита за ограничено, поради по-голямата възраст на пациента.

Мезенхимните стволови клетки от тъканта на пъпната връв, както и в това проучване се прилагат чрез директно инжектиране в областта на миокарда, като се започва от кръговата периферия към центъра. Подобряването на сърдечната функция е значимо и два пъти по-успешно.

Приложението при пациенти, ще започне през следващите 12 до 18 месеца. Освен при пациенти с миокарден инфаркт може да се помогне и на пациенти, които са имали сърдечна недостатъчност, в следствие усложнение при химиотерапия за лечение на рак.

При много от тези пациенти се наблюдава сърдечна недостатъчност, поради токсичния ефект на химиотерапията на миокарда при лечение на ракови заболявания.

Мезенхимните стволови клетки от тъканта на пъпната връв се прилагат в над 250 световни клинични проучвания до момента.

Днес, стволовите клетки от тъканта на пъпната връв намират приложение при лечение на автоимунни заболявания, неврологични заболявания, а така също и при заболявания причинили остри поражения на бъбреците и черния дроб.

 

Кузи Колиаку

Професор по медицина