тъканна банка за съхранение на стволови клетки, биохеленика

Член на Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България (АТБУКБ)

Биохеленика е асоцииран член на Cord Blood Europe

Биохеленика е асоцииран член на Cord Blood Europe

Cord Blood Europe (European Association of Family Cord Blood Banks) е асоциация с нестопанска цел, със седалище в Брюксел. Асоциацията е създадена с цел да осигури платформа за сътрудничество и обмяна на най-добрите практики в областта на съхранението на стволовите клетки и регенеративната медицина.

На своята годишна среща през 2011 година Cord Blood Europe приветства, като свой официален член Тъканна банка Биохеленика. Европейската асоциация оцени високо научния профил и предложението на Групата за изследвания и развитие на Биохеленика за подобряване на качеството и информацията, която се предоставя на родителите за предлаганата услуга за съхранение на стволови клетки.

Председателят на Биохеленика, проф. Джордж Колиакос, бе предложен за научен съветник към Cord Blood Europe (European Association of Family Cord Blood Banks).

По време на срещата проф. Колиакос сподели: "Биохеленика е Тъканна банка за стволови клетки, целяща да осигури услуга на обществото, като не забравя научните и медицински ценности. Решихме да се присъединим към Cord Blood Europe, тъй като всички членове на Европейската асоциация споделяме една обща мисия, а именно да поднесем на обществото достъпна информация, относно медицинското и терапевтично приложение на стволовите клетки и да насърчим тяхното съхранение. Работейки в тясно сътрудничество, всички членове можем да подобрим качеството на услугата и да осигурим на заинтересованите лечебни заведения и на по-широката общественост истинна и обективна информация."