съхранение на стволови клетки, раждане, кръв от пъпна връв, млечен зъб

Член на Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България (АТБУКБ)

7 причини за частно банкиране

1.СЕМЕЙНО БАНКИРАНЕ: Стволовите клетки са биологичният материал на вашето дете. Изключителните права за ползване са на Родителите и детето след неговото пълнолетие. Стволовите клетки могат да бъдат използвани само след вашето одобрение.

 

2.ВИСОК ПРОЦЕНТ НА ХИСТОЛОГИЧНА СЪВМЕСТИМОСТ: В процентно отношение хистологичната съвместимост в семейството е изключително по-висока в сравнение с всеки друг  съвместим донор от публична банка. 

3.НЕПОСРЕДСТВЕН ДОСТЪП: Стволовите клетки са на постоянно разположение, без да се губи време  за търсене на съвместим донор. 

4. БЕЗ СТРАХ ОТ ОТХВЪРЛЯНЕ: Успехът при автоложна трансплантация на стволови клетки или при алогенна (от друг донор) се дължи на факта, че транспланта е напълно съвместими и няма да бъде отхвърлен. Поради този факт усложнения след трансплантация липсват или са по-малки.

5. МЕДИЦИНСКИ ПРИЛОЖЕНИЯ: В регенеративната медицина пациентът трябва да използва изключително собствените си стволови клетки. В специфичните протоколи на Биохеленика  криосъхранените проби, позволяват многократното използване на стволови клетки, поради наличието на няколко криоампули. Необходимост, която е често срещана и абсолютно необходима  в регенеративната медицина. 

6.МЕДИЦИНСКА АНАМНЕЗА: Владеенето и познаването на медицинската история на семейство е най-добрият подход да се предвиди предаването на наследствеността или наличието на инфекциозни заболявания. 

7.ЦЕНА: Стволовите клетки принадлежат на семейството, без допълнителни разходи за търсене и с възможност за незабавно използване. Цената за търсене и намиране на алогенно съвместими донори от публична банка варира между 25,000 - 30,000 евро, които пациентът трябва да плати предварително. Платената сума не се възстановява при отхвърляне. 

======================================================================

Още по темата:

Нашите услуги

Нашите предимства

Защо стволовите клетки са толкова ценни?